Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Från brist till jämvikt på tyska spannmålsmarknaden


Marknaden för ekologisk spannmål i Tyskland har gått från att vara en marknad präglad av
underskott till att utbud och efterfrågan är i jämvikt.. Skörden är avklarad och resultatet visar
på en skörd över fjolårets resultat, men under normalskörd och med stor variation i kvalitet.

Marknaden påverkas av att skörden varit bättre i hela Europa, än föra årets
katastrofskörd. Dessutom har öststatsländerna utökat sina ekologiska arealer. Det
har kommit in nya aktörer på marknaden som till exempel Ryssland och Ukraina ha
återinträtt. Det är större spännvidd i prissättning på den ekologiska spannmålen och
skillnaden mellan foder- och kvarnkvalitet ökar. Inköpshandeln av råvara är just nu
avvaktande.

Den tyska marknaden står för en tredjedel av den ekologiska konsumtionen i Europa

och ökade med 18 procent under 2007.

2008-09-11