Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny undersökning av Lantmännen: 4 av 5 kommer att äta mer ekologiskt

 
Den ekologiska konsumtionen ser ut att fortsätta öka. I en undersökning gjord av Lantmännen Cerealia säger 4 av 5 tillfrågade att de kommer att äta väsentligt mer ekologisk mat om fem år. Majoriteten anser också att barn bör erbjudas mer ekologiskt till lunch i skolan. Undersökningen visar att det är främst storstadskvinnor som efterfrågar ekologisk mat. Bara 3 procent av de tillfrågade vet exakt hur ekologisk mat framställs och 45 procent menar att de har liten kunskap i ämnet. Samtidigt anser 50 procent av kvinnorna att ekologiskt är bra för miljön. Av de tillfrågade i undersökningen handlar 40 procent någon ekologisk produkt varje eller varannan vecka. I undersökningen deltog drygt 1000 personer mellan 18-65 år, representativt fördelat över hela Sverige

2008-09-10