Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vadsbo mjölk höjer Sveriges ekologiska mjölkproduktion med 5 procent

 

 

Bild: Vadsbo Mjölk

Marknaden för ekologiska mejeriprodukter ökade med 13 procent under 2007 och efterfrågan har accelererat under 2008.

Vadsbo mjölk, ett företag bildat av sju växtodlare i Mariestads-trakten, bygger just nu en anläggning för mjölkproduktion med en besättning runt ca 1100 djur. Investeringen är i 70-miljonersklassen och kommer att ta tre år att få helt färdigt. Arbetet sysselsätter 12 heltidsanställda.

Vadsbo växtodling omsätter ca 15 miljoner kronor, medan det nya dotterbolaget Vadsbo Mjölk beräknas omsätta ungefär 40 miljoner per år. 
 

Håkan Samuelsson

-För att kunna fortsätta med den ekologiska odlingen var det nödvändigt att få in vall i växtföljden eftersom problemet med ogräs, främst tistel och kvickrot, blev allt större med åren. Beslutet att satsa storskaligt på ekologisk mjölkproduktion växte fram, men huvudargumentet är lönsamheten, säger Håkan Samuelsson som är styrelseordförande i Vadsbo mjölk.

 
Foderförsörjningen löser Vadsbo mjölk själva. Totalt kommer det att gå åt 50 ton foder dagligen. Anläggningen kommer att ha 18 heltidsanställda. Snittet arbetstimmar i en mjölkbesättning ligger på 46 timmar per ko och år i Sverige. Vadsbo mjölk ska ner i ett snitt på 24 timmar.

 

-Det är en av fördelarna med stordriften, säger Håkan Samuelsson.

 

När mjölkproduktionen från den ekologiska besättningen är i full gång år 2011 kommer 28 ton ekologisk mjölk att produceras varje dag. Det betyder att Vadsbo mjölk ensamma kommer att öka Sveriges ekologiska mjölkproduktion med 5 procent, räknat på 2007 års produktion.

 

-Vi satsar på det här eftersom  marknadens signaler är en fortsatt stor efterfrågan på ekologisk mjölk och därmed bra priser.Det märks att det är brist på marknaden.  Intresset från mejerierna har varit enormt. Såväl Arla, Skånemejerier, Milko som Falköpings Mejeri är med i den pågående budgivningen. För mejerierna är det mycket värt att få så en så stor volym från en enda producent, fortsätter Håkan.

 

Enligt KRAV´s regler krävs det 145 hektar beten till 1100 mjölkkor. Vadsbo växtodling förfogar sammanlagt över 2000 hektar. Av dessa ligger 160 i direkt anknytning till mjölkanläggningen, en nödvändighet för att lösa betesgången. Just kravet på betet har varit en av de svåraste nötterna att knäcka.

 

Lars Svensson

-Den mängd djur som vi ska ha ut på bete kan snabbt trampa sönder markerna. Betesgången har varit den svaga punkten, men nu tror vi oss ha hittat en lösning. Vi kommer att ha en mycket stabil vandringsväg som är ca 1 km lång vandringsväg med ett flertal insläpp. Betesgången är den del av verksamheten som kommer att kräva mest arbete, i form av att driva korna till och från betet, säger Lars Svensson som är VD för Vadsbo Mjölk.

 

Parallellt med bygget pågår nu arbetet med att få fram den besättning som så småningom skall fylla stallarna. Investeringskostnaden är uppdelad på 50 miljoner för byggnationen och 20 miljoner för djuren. I dagsläget finns 325 kvigor och dessa kommer att semineras i oktober.

 

-Vi köper in en del djur, men majoriteten föder vi upp själva. Den största enskilda risken för produktionen är smitta, framför allt salmonella. Därför sätter vi inköpta djur i dubbel karens. Byggnaderna är också sanerbara och lättstädade, avslutar Håkan.

2008-09-10