Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kommunerna ökade ekoinköpen 2007


Miljöresurs Linné har kartlagt 44 kommuner och 5 landsting och deras mål och måluppfyllelse under 2007 när det gäller ekologiska livsmedel. Kartläggningen har genomförts i Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmars-, Blekinges-, och Hallands län. Resultatet visar att nästan tre fjärdedelar av kommunerna har ett politiskt beslut om att öka inköpen av ekologiska livsmedel. Drygt hälften av dessa har ett procent-mål. I alla fem länen är det landstinget som ökar sina ekologiska inköp mest.

Bästa landstinget är Kalmar läns landsting med en ökning på 6,7 procent och deras länslasarett ökade med 13,7 procent . Vaggeryds kommun har störst andel ekologiska livsmedelsinköp med 17,6 procent. Närmaste sitt beslutade mål är Ljungby kommun. Målet är 10 procent ekologiska och/eller rättvisemärkta livsmedel år 2010 och kommunen kunde redan år 2007 uppvisa en andel på 9,6 procent. För mer information se www.ekomat.nu.

2008-09-02