Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Försäljningen av ekologiskt kaffe ökade med 29 procent under 2007

 

De svenska konsumenterna dricker ekologiskt kaffe som aldrig förr. Under 2007 ökade försäljningen inom den svenska detaljhandeln med 29 procent. Det är den största ökningen på tre år, under 2006 ökade försäljningen med knappt 7 procent och året innan med 10 procent. Samtidigt fortsätter försäljningen av konventionellt kaffe att minska, med 1,3 procent under 2007. Minskningen för konventionellt kaffe har legat runt 1,5 procent de senaste tre åren.

 

Andelen ekologiskt kaffe uppgår nu till drygt 5 procent av den totala bönkaffeförsäljningen i dagligvaruhandeln, en ökning med 1 procent, vilket får betecknas som ett rejält kliv framår mot fjolårets andelsökning på 0,3 procent.Totalt såldes 2 799 ton ekologiskt kaffe i dagligvaruhandeln under 2007.

 

 Under 2007 fanns det sju olika varumärken för ekologiska bönkaffeprodukter som sålde i mätbara volymer i svensk detaljhandel. Det betyder att utbudet fortsätter att minska och att det är de dominerande märkena som blir allt större och utvecklar fler varianter. Under 2006 fanns det 13 ekologiska kaffeprodukter i handeln och året innan 19 stycken.

Tre aktörer dominerade marknaden under 2007. Tillsammans står de för 80 procent av den totala marknaden för ekologiskt bönkaffe i detaljhandeln. Det betyder att marknadens dominanter ytterligare ökar sin marknadsandel med 3 procent mot föregående år.

 

De tre marknadsledande varumärkena
Gevalia är det fortfarande överlägset största varumärket med 48 procent av marknaden, företaget ökar sin marknadsandel med 3 procent mot föregående år. Gevalia ökade med 42 procent och det kan jämföras med ökningen för 2006 som var 5,2 procent. Under 2007 utökade Gevalia sortimentet till att omfatta två ekologiska produkter.

 

Löfbergs Lila har ökat sin marknadsandel med 2 procent till 18,6 procent och klättrar därmed
upp till plats nummer två i försäljningsstatistiken. Löfbergs Lila ökade sin försäljning med 51 procent, att jämföra med 21 procent under 2006.

 

Zoegas är det varumärke som bryter den positiva trenden och har minskat sin försäljning med 2 procent jämfört med fjolåret. Zoegas är det enda varumärke i hela listan som minskat sin försäljning. Därmed tappar man också marknadsandelar om 4 procent och hamnar då på 12,6 procent av den totala marknaden för ekologiskt bönkaffe. Under 2006 ökade Zoegas försäljningen med 17 procent. Anledningen till minskningen är inte sviktande försäljning utan problem i tillverkningsprocessen samt att Zoegas inte lyckats säkra råvarutillförseln från leverantörerna.

 

Ekologiska kaffebönor -En bristavara!
Utöver de ovan nämnda varumärkena finns det ytterligare fyra varumärken i handeln: Classic, ICA, Änglamark, och Urtekram. För ICA´s och Coops egna varumärken ökade den ekologiska kaffeförsäljningen med 10 respektive 21 procent.  Änglamark har en marknadsandel på 7,2 procent och ICA på 6,6 procent.

 

 Alla de stora kafferosterierna räknar med fortsatta försäljningsökningar under 2008, vilket
statistiken också visar. Fram till februari 2008 hade försäljningen ökat med 27 procent. Just nu råder det brist på ekologiska kaffebönor och såväl Gevalia som Zoegas skulle kunna öka sin försäljning ytterligare om det funnits tillgång till ytterligare råvara.

 

 

2008-05-28