Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arla: -Hur mycket vi än producerar är det inte nog

Arla ökade sin invägning av ekologisk mjölk med 6,5 procent under 2007. Sedan hösten har det varit brist på ekologisk mjölkråvara och Arla blev under perioder tvungna att vidta åtgärder som att tillfälligt upphöra med produktion av ekologiska standardmjölk och uppstart av tillverkning av konventionell A-fil för att minska på trycket på den ekologiska produktionen. Den starka efterfrågan har hållit i sig under 2008.

-Hur mycket vi producerar så är det inte nog. Vi skulle kunna öka ännu mer om konsumenterna fick bestämma, det är råvarutillgången som bestämmer ökningstakten, säger Tobias Wåhlen som är Arlas presschef.

Mejeriprodukter står för ungefär en tredjedel av den ekologiska försäljningen i Sverige och försäljningen är enligt Ekoweb´s beräkning värd drygt 2 miljarder kronor. Det är en produktgrupp som stadigt ökar år från år. Under 2007 ökade tillverkningen av ekologiska mejeriprodukter (mjölk, fil, yoghurt, grädde, ost mm) med 13 procent, enligt statistik från Svensk Mjölk.

2008-05-26