Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiska mejeriprodukter ökade 13 procent 2007

Mejeriprodukter står för ungefär en tredjedel av den ekologiska försäljningen i Sverige och försäljningen är enligt Ekoweb´s beräkning värd drygt 2 miljarder kronor. Det är en produktgrupp som stadigt ökar år från år. Under 2007 ökade tillverkningen av ekologiska mejeriprodukter (mjölk, fil, yoghurt, grädde, ost ) med 13 procent. Ökningen är dubbelt så stor som under 2006. Skillnaden 2007 mot tidigare år var att all ekologisk mjölk som gick att få fram också användes i ekologisk produktion och under framför allt hösten rådde det brist på ekologisk mjölkråvara. Den trenden verkar även hålla i sig under 2008 och beräknas bestå under en längre tid.

Den ekologiska mjölkinvägningen ökade med 8 procent under 2007 mot 5,7 procent året innan. Totalt vägdes 177 095 ton in till landets mejerier under 2007. Den ekologiska andelen ökade till 6 procent, mot tidigare 5,2 procent, av den totala mjölkinvägningen. Förra året vägdes ca 13 500 ton mer ekologisk mjölk in än 2006. Den förväntade ökningstakten under 2008 och framåt är högre. Arla fortsätter att stå för ungefär tre fjärdedelar av marknaden för ekologiska mejeriprodukter.

Tillverkningen av ekologisk konsumtionsmjölk tog ett rejält kliv framåt under 2007. Efter att under nästan hela 2000-talet legat på en ökningsnivå runt 5 procent var ökningen 16,5 procent under 2007. I sortimentet ökade såväl mellanmjölken som lättmjölken med 21 procent. Tillverkningen av den ekologiska standardmjölken blir däremot allt mindre. Under 2007 minskade tillverkningen med 16 procent. Under 2006 var minskningen 9 procent. Den ekologiska standardmjölken står nu för mindre än 10 procent av den totala tillverkningen av ekologisk dryckesmjölk. En förklaring till tappet är att såväl Arla som Skånemejerier i höstas tillfälligt upphörde med tillverkningen av standardmjölken på grund av brist på ekologisk mjölk.

Den ekologiska konsumtionsmjölken ökar stadigt sin andel av den totala mjölktillverkningen. I slutet av förra året var den ekologiska andelen 9 procent mot 7,6 procent under 2006. Den totala tillverkningen av konsumtionsmjölk fortsatte däremot att minska för femte året i rad. Under 2007 sjönk tillverkningen med 3 procent till 925 769 ton. Svensk Mjölks statistik går tillbaka till år 1970 och under 1980 var tillverkningen av konsumtionsmjölk som störst. Då tillverkades drygt 400 000 ton mer konsumtionsmjölk än under 2007.

Foto: Christina Bengtsson

 Tillverkningen av ekologiska syrade produkter: fil och yoghurt mm, minskade med 2 procent under 2007. Ökningen under 2006 var 6 procent. En förklaring till minskningen är att Arla återinförde den konventionella A-filen för att minska trycket på den ekologiska produktionen när det var brist på ekologisk mjölkråvara under hösten.

Sedan år 2000 har tillverkningen av ekologisk ost sjunkit varje år i Sverige. Värst var det 2003 då tillverkningen minskade med 28 procent. Under 2006 ökade tillverkningen med 46 procent. Den positiva trenden fortsatte över 2007 då tillverkningen ökade med nästan 29 procent. Ändå är produktionen fortfarande blygsam och det är långt kvar till nivån år 2000 då tillverkningen var som störst. Då tillverkades nästan 650 ton ekologisk ost jämfört med 496 ton under 2007. Den ekologiska osten står nu för 0,5 procent av den totala osttillverkningen.
 
Tillverkningen av ekologisk grädde fortsatte att öka under 2007. Tillverkningen ökade med 30 procent, mot 20 procent under 2006. Totalt tillverkades 1 368 ton eko-grädde, en ökning med drygt 300 ton. Den totala tillverkningen av grädde ökade med 4 procent. Den ekologiska gräddens andel ökar stabilt år från år, även om den är en mycket liten del av den totala tillverkningen: 1,5 procent under 2007.
 
 
Källa: Svensk Mjölk
Text och foto: Cecilia Ryegård

2008-05-15