Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

90 procent ekologiskt i Köpenhamn år 2015

Köpenhamns kommun har omnämnts som världsbäst på ekologi. För tre år sedan var en tredjedel av kommunens livsmedelsanvändning ekologisk. Idag är mer än hälften av livsmedlen ekologiska. Under 2007 var 51 procent av livsmedelskonsumtionen i den offentliga sektorn ekologisk och Köpenhamns kommun har nu satt upp ett nytt mål för 2015, då skall 90 procent av de livsmedels som konsumeras inom den offentliga sektorn vara ekologiska. Flera daghem har redan uppnått det målet. Av skolmaten är 62 procent ekologisk. Sämst på ekologi inom offentlig sektor i Köpenhamns kommun är vårdhemmen och idrottsanläggningarna, där är andelen 19 procent.

Källa. Ökologisk Jordbrug

2008-05-20