Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tyskland: Brist på ekonöt -överskott på fläsk

Avsättningen för ekologiskt griskött stöter på svårigheter i Tyskland. En av orsakerna är det stora prisavståndet till konventionellt producerat fläskkött. Detta ligger på över 100 procent. Därtill kommer en stigande produktion och en inbromsande efterfrågan. De höga foderkostnaderna har ytterligare försvårat situationen för svinproducenterna. Men ännu så länge klarar de större producenterna sig hyfsat medan de mindre får svårt att få kostnader och intäkter att gå ihop.
När det gäller marknaden för ekologiskt nötkött är förhållandena omvända. Särskilt stark efterfrågan är det på ekologiska kor. Prisbilden och efterfrågan förväntas vara fortsatt stabil.
Källa: ZMP

2008-05-14