Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Antalet KRAV-djur ökade 2007

Livsmedelsmarknadens aktörer efterlyser fler ekologiska produkter och större volymer. De svenska bönderna har beskyllts för att vara ovilliga att ställa om till ekologisk produktion, trots det gynnsamma läget på marknaden, men nu visar KRAV´s senaste statistik att antalet djur som föds upp enligt KRAV´s regler ökade under 2007. Kraftigast var ökningen för mjölkkor, som ökade med 13 procent. Ägg- och nötköttsproduktionen ökade med vardera 10 procent. Samtidig kan samma siffror för 2008 förväntas fortsätta öka eftersom antalet gårdar i karens ökat. Växtodlingsarealen i karens har ökat med 45 procent. Likaså har antalet djur i karens fördubblats, med en tredubbling för nötkreatur och får. Antalet suggor i karens har ökat med 11 procent, vilket ger indikationer om att antalet slaktsvin kommer öka i samma omfattning under nästa år.

2008-05-07