Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
 

Antalet gårdar i karens ökar

 Livsmedelsmarknadens aktörer efterlyser fler ekologiska produkter och större volymer. De svenska bönderna har beskyllts vara ovilliga att ställa om till ekologisk produktion, trots det gynnsamma läget på marknaden, men nu visar KRAV´s senaste statistik att antalet gårdar i karens för ekologisk produktion ökar.
Siffrorna visar att växtodlingsarealen i karens har ökat med 45 procent. Likaså har antalet djur i karens fördubblats, med en tredubbling för nötkreatur och får. Antalet suggor i karens har ökat med 11 procent, vilket ger indikationer om att antalet slaktsvin kommer öka i samma omfattning under nästa år.

2008-05-06