Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Anneke Svantesson Lantmännen:
- Sverige går från export mot import av ekologisk spannmål

Årets priser på spannmål har varit av sällan skådat slag. Prisökningen på ekologisk spannmål ligger mellan 45 och 110 procent. Mest har priset på råg ökat, från 1,15 till 3,15 kr/kg på ett år. Höstvete och foderärt hör också till de grödor där prisökningen är som störst. Höstvetet betalas med 3,15 vilket är en ökning på 87 procent och foderärt betalas med 3,50, en ökning på 89 procent. Lägst är ökningen på havre, vilket bland annat har att göra med den svaga dollarn och en ovanligt stor skörd.
Lantmännen står för ca 90 procent av handeln på marknaden för ekologisk spannmål. Årets skörd genererade 60 000 ton ekologisk spannmål. Det är en ökning med ca 10 procent mot 2006. Den ekologiskt brukade arealen var mindre 2007 men resultatet blev ändå bättre eftersom det var missväxt året innan.
Anneke Svantesson

 
- Vi har under det gångna året fått bevittna ett historiskt trendbrott på jordbruksråvaror, situationen har stundtals varit overklig. Alla affärer är nu gjorda för vår del och vi har sålt allt som vi velat sälja. Jag utesluter inte att det kan bli paniklägen längre fram i vår med brist på ekospannmål. Markant är att foderförsäljningen ökar kraftigt, det märks att det är fullt drag på den ekologiska animalieproduktionen. Det är full fart på sojaförsäljningen. Kravet på 100 procent ekologiskt foder har också gjort att efterfrågan ökat. Av den svenska försäljningen går ca tre fjärdedelar till foder. Även humankonsumtionen ökar och kvarnmarknaden går bra. Kunderna hämtar tidigare än förväntat och gör även tilläggsbeställningar. Tidigare gick hälften av den ekologiska spannmålen på export, men nu säljer vi 60 procent i Sverige. Vi räknar med att den svenska marknaden inom en snar framtid kommer behöva importera ekologisk spannmål. Därför har vi sökt oss en sammarbetspartner i Litauen för att vara förberedda när läget svänger, säger Anneke Svantesson som är divisionschef på Lantmännen.

Lantmännen räknar med en viss volymökning under 2008 från producenterna men intresset för att ställa om till ekologisk spannmålsproduktion har inte ökat.
-Den konventionella produktionen lockar. Vi tappar ett antal producenter men flera är också på gång att utöka arealen under 2008. Vi räknar med att den konventionella spannmålsmarknaden kommer att svänga, kanske redan i år eftersom flera länder kraftigt utökar sin spannmålsareal. På ekologisk spannmål kommer vi troligtvis ha ett antal år med underskott på världsmarknaden, men sjunker priset på den konventionella marknaden så drar det även med sig priset på ekospannmålen. Vad som mer kan dämpa priset på ekologiskt är om det kommer massiva omläggningar i öst. Mycket hänger också på hur vädret blir. Det finns inga större världslager och behovet av spannmål ökar. Blir det missväxt blir det brist, fortsätter Anneke.

De länder Sverige exporterar till är framför allt Tyskland, USA, England och Danmark. En stor skillnad på den Europeiska marknaden är att Danmark gått från att vara exportör till att bli importör.
-Förra året blev det akut brist på ekospannmål eftersom Ukraina stängde gränserna. I år är Kazakstan den nya stora spannmålsförsörjaren på ekomarknaden, men man kan inte handla billigt längre, östländerna säljer till samma pris som övriga länder på världsmarknaden. Många av våra ekospannmålsodlare är positiva, det märks bland annat på att mellangårdshandeln pågått mycket längre i år. Ett råd inför den kommande odlingssäsongen är att odla vete och då sorten Dacke, där kommer vi att ha fortsatt stark efterfrågan. Ett annat råd är att odla proteingrödor. Vi vet att priserna kommer att vara fortsatt höga och sojan sticker också i väg i pris. Hela Europa går mot 100 procent ekologiskt foder och animalieproduktionen ökar, avslutar Anneke.


Text och bild: Cecilia Ryegård

2008-05-21