Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

EU: En procent av potatisodlingen är ekologisk

I den Europeiska Unionens 27 länder odlades 23 000 hektar ekologisk potatis under 2006. Det betyder att ca 1 procent av den samlade potatisarealen var ekologisk enligt siffror från tyska ZMP, som samanställter statistik från de agrara näringarna. De största odlarländerna är Tyskland med 7 500 hektar, Österrike med 2 426 hektar och Storbritannien med 2 360 hektar. Österrike är det land som har högst andel ekologisk potatisodling med 11 procent av den totala potatisodlingen. Sverige har näst högst andel med 3,1 procent och Tyskland kommer på en tredjeplats med 2,7 procent och Danmark har 2,5 procent.
Tyskland utökade sin areal med 15 procent under 2007 med drygt 1000 hektar. Under det kommande året  spås det bli brist på ekologisk potatis i Tyskland eftersom odlarna har problem att ytterligare utöka sin odlingsareal under 2008. Odlingsföljden sätter stopp för fortsatt potatisodling och ny, omställd mark är sällsynt.
 

2008-04-11