Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Falköpings Mejeri: -Vi skulle kunna sälja dubbelt så mycket ekologiskt

Försäljningen av ekologiska mejeriprodukter slog alla rekord under hösten. Falköpings mejeri är fjärde största mejeri på den svenska marknaden efter Arla, Milko och Skånemejerier. Även om man är minst av de större mejerierna (närmsta konkurrent, Skånemejerier, väger in nästa tre gånger så mycket ekologisk mjölk) och bara har ca 3 procent av landets totala invägning av ekologisk mjölk, så ser Falköpings Mejeri en spännande utveckling på den ekologiska försäljningen. Falköpings mejeri producerar även ekologiskt mjölkpulver på den svenska marknaden och försäljning sker främst till förädlingsindustrin.

Under 2007 vägde Falköpings Mejeri in ca 5 miljoner kilo ekologisk mjölk, en ökning med 2 miljoner kilo jämfört med 2006. Försäljningen av det ekologiska sortimentet ökade med 25 procent under 2007 och Falköpings mejeri säljer nu all ekomjölk man kan få fram som ekologisk. Den ekologiska andelen har ökat till 6 procent, 1 procent mer än 2006.

Läget på råvarumarknaden för ekologisk mjölk kan närmast betecknas som ett priskrig, där mejerierna slåss om ekomjölken. Falköpings mejeri följde övriga mejerier och har också höjt sitt pris på den ekologiska mjölken. KRAV-tillägget är nu 70 öre och totalt betalas 4,30 per kilo ekomjölk.

-Vi skulle kunna sälja dubbelt så mycket mot de 5 miljoner kilo eko-mjölk som vi vägde in under 2007, om bara tillgången fanns. Vi upplever att intresset tyvärr är dåligt bland producenterna för att ställa om produktionen eftersom KRAV-reglerna upplevs som för krångliga. Vi funderar på en EU-certifiering, både handeln och producenterna efterfrågar detta. De nya foderreglerna från årsskiftet med krav på 100 procent ekologiskt foder i ekologisk animalieproduktion beräknar jag kommer att fördyra omkostnaderna för producenten ungefär 10 till 15 öre per producerat kilo, en kostnad som inte de konventionella producenterna får. Det är också en av anledningarna till det svaga intresset, säger Thomas Andersson som är VD för Falköpings Mejeri.

I sortimentet finns två ekoprodukter: mellan- och minimjölk. Man legat lågt med produktutveckling av det ekologiska sortimentet under en period eftersom man varit osäker på intresset från marknaden. Nu vågar man satsa på nya produkter.

 - För några år sedan provade vi att sälja både ekologisk glasstårta, gräddfil och ost, men det fungerade inget vidare. Vi var för tidigt ute, marknaden var inte mogen. Ekoprodukterna sålde för dåligt eftersom de blev för dyra i butik. Nu känner vi ett stort drag på marknaden efter ekologiska produkter och därför lanserar vi en ekologisk prästost under 2008. Vi känner att det är särskilt stor efterfrågan på ekologisk ost och det finns inte många produkter på marknaden, säger Thomas Andersson.

Ivägningen 2007 av ekologisk mjölk i hela landet var ca 170 miljoner kilo. Det betyder att invägningen ökade ca 5 procent jämfört med föregående år. Det kan konstateras efter en rundringning till landets fem största mejerier. Ökningen är något mindre än 2006 men till skillnad från då så använder de flesta mejerier all inkommen ekomjölk till ekologisk produktion. Alla mejerierna arbetar aktivt med nyrekrytering av ekologiska mjölkproducenter.



 

 Text och foto Cecilia Ryegård



 

2008-04-20