Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Enghav satsar på KRAV-märkt fisk

 

Nu kan Domstein Enghav erbjuda KRAV-märkt sill till sina storkökskunder. Enghav har tagit fram tre KRAV-märkta beredda produkter baserade på den KRAV-märkta sillen. De tre produkterna är stömming sillflundra dubbel, stömming sillflundra enkel och stömming sillflundra rullad. Produkterna finns i storkökssortimentet och är panerade och förstekta.

Förutom de KRAV-märkta produkterna kan Domstein Enghav erbjuda ytterligare fem ekologiska produkter som innehåller MSC registrerad fisk och ekologiska ingredienser. Det är olika fiskgratänger och panetter.

MSC, Marine Stuwardship Counsil, är en certifiering som säkerställer att fisken kommer från livskraftiga bestånd och att fisket bedrivs på ett biologiskt accepterbart sätt. MSC startades av Unilever och Världsnaturfonden men är nu en fristående organisation. (Läs mer på www.msc.org)

-Enghav är en av de största, kanske störst, i Sverige på ekologiska och KRAV-märkta fiskprodukter. Vi märker ett stort intresse från restaurang och storkök när det gäller den här typen av produkter. Ungefär 30 procent av vår försäljning i Sverige går till storkök och av den försäljningen är ca 1 procent ekologisk i dagsläget. Konsumenternas oro för att vi fiskar ut våra världshav är den drivande faktorn, liksom en allt mer påtaglig miljödebatt, säger Ronnie Claesson som är marknadschef på storkökssidan hos Domstein Enghav i Kungshamn.

Den KRAV-märkta sillen kommer från de två båtarna Silvervåg och Vingaland, som båda utgår från Kungshamn. De godkända sillbestånden finns i Skagerak och Kattegatt. KRAV-märkningen innebär att Sillen enbart fiskas från dessa bestånd som efter utredning bedömts tåla fisket. Båtarna positionsbestäms för att säkerställa var fångsten kommer ifrån. KRAV-märkningen innebär också att fångstmetoden är skonsam, på så sätt att bifångsten minimeras. Dessutom har KRAV ställt upp andra regler som till exempel att båtarna drivs av miljövänligt bränsle och att inte miljöskadliga bottenfärger används.

-Vi tror nog att det kommer bli MSC märkningen som kommer bli den dominerande märkningen på ekologisk fisk i det långa loppet. KRAV har så många andra bestämmelser, förutom själva fisket, som skall följas. Jag tror att det som konsumenten bryr sig om, och är villiga att betala för, är att fisken kommer från ett hållbart bestånd, där inte rovfiske bedrivits med en massa bifångst som bara slängs överbord, fortsätter Ronnie Claesson.

-Vi har problem att hitta ekologiska ingredienser till våra beredda produkter. Det finns få ekologiska mjölsorter inom industrin och det begränsar utvecklingen och gör det svårt att variera det ekologiska sortimentet. Vi köper 10 ton mjöl på en gång, valmöjlighet är då begränsad eftersom få satsat på ekologisk bulkvara, avslutar Claesson.

Domstein Enghav Sverige Ab ingår i den norska börsnoterade Domstein koncernen. Domstein är ett av norra Europas främsta fiskeberedningsföretag. Bolaget är norskägt av tre bröder och har anor från 1925. Företaget har både fiskeflotta och fiskförädlingsindustri. Den svenska produktionsanläggningen finns i Kungshamn och Lysekil i Bohuslän. Totalt äger Domstein 12 fiskefartyg och sex fabriker. Den svenska delen av koncernen omsätter 350 miljoner kronor och sysselsätter 140 anställda.

 
Vy över Kungshamn

 


 

 

 

 

 

2008-03-20