Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

USA – världens största eko-marknad 2006

2004 omsatte den ekologiska marknaden i världen 28 miljarder dollar och under 2005 har den vuxit med 8-9 procent till cirka 30 miljarder dollar. Marknaden för ekologiska produkter växer främst i Nord Amerika och Europa, men även de mindre marknaderna såsom Asien och Australien växer. Europas och Nord Amerikas marknader för ekologiska livsmedel var 2005 ungefär lika stora, cirka 13 miljarder dollar styck, men 2006 beräknas den Nord Amerikanska marknaden dra ifrån Europa marknaden och inta tronen som världens största eko-marknad. Om tillväxten fortsätter i samma takt så kommer den globala ekologiska livsmedelsmarkanden omsätta 34 miljarder dollar 2006.


USA är den marknad som växer mest och under 2005 växte den med hela 20 procent. I Europa är tillväxttakten något lägre, med en ökning med 5-15 procent. Den viktiga tysklandsmarknaden växte dock med hela 15 procent. De högsta tillväxttakterna procentuellt hittar man idag i Asien. Dessa unga marknader växer årligen med upp till 30 procent per land, därefter kommer Australien/Oceanien med 10-20 procent. Tillväxten av den globala ekologiska marknaden beräknas fortsätta med samma takt, 8-9 procent, även under 2006, enligt Amarijt Sahota på engelska Organic Monitor.Den starka tillväxten på den nordamerikanska marknaden beror till stor del på bättre tillgänglighet i detaljhandeln samt detaljhandeln idag satsar på att marknadsföra ekologiska livsmedelsprodukter.


Flera stora tillverkande livsmedelsföretag med bas i USA såsom Kraft Foods, Pepsi-Cola, Dean Foods och Danone har också de senaste åren utökat sina produktportföljer med eko-produkter och idag finns de ekologiska produkter i nästan alla produktgrupper.

- Idag är det självklart för de stora livsmedelskedjorna såsom Whole Foods, Walmart och Kroger att ha ekologiska livsmedel som ett urval för sina kunder. I USA är hälso- och ekologisk mat ett viktigt försäljningsargument och 13 procent av de amerikanska kunderna köper ofta ekologiska livsmedel. Våra kunder har också efter alla livsmedelskriser blivit mer medvetna och noggrannare med sina inköp av mat. Detta gör att vi ser positivt på framtiden. Det senaste året ökade vår försäljning av ekologiska produkter med 22 procent, säger på Walter Robb co-president på Whole Foods.

- Jag ser mycket positivt på marknadsutvecklingen i USA för ekologiska livsmedel. Sedan vi enade oss om NOP-certifieringen så har försäljningen fullständigt exploderat. Konsumenterna känner sig trygga med certifieringen och för oss är det också mycket lättare att ha en typ av certifiering, både vid inköp & försäljning av ekologiska varor, säger Chip Daniels chef för specialprodukter på Grain Millers.

- Många detaljhandelskedjor i USA önskar idag köpa mer ekologisk mjölk, kött och ägg än vad som finns tillgängligt på marknaden. De senaste fem åren har vi ökat vår försäljning av ekologiska produkter med 30 till 35 procent per år. Att den inhemska marknaden är så stark i USA gör också att vi är intresserade av att öka importen av ekologisk spannmål för att uppfylla våra behov. Främst importerar vi NOP-certifierad havre från Ecotade i Sverige. I och med den stora efterfrågan så har vi ökat våra beställningar i år med över 30 procent från Ecotrade, avslutar Chip Daniels.


I Europa är den tyska marknaden för ekologiska livsmedel den största och den omsatte 2005 cirka 4 miljarder euro. Därefter kommer Storbritannien med 1,8 miljarder euro och tätt följt av Frankrike och Italien på 1,7 miljarder euro styck. Störst konsumtion per capita i EU finns i Schweiz, Sverige, Österrike och Danmark. I dessa länder köper konsumenterna ekologiska livsmedel för över 50 dollar per år mot 30 dollar per capita som medel i hela EU.

2006-10-13