Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Analys av Finska eko-marknaden

I vårt östra grannland Finland är ungefär en procent av den totala konsumtionen ekologisk. De senaste fyra åren har marknaden stagnerat och under 2004/2005 gick marknaden även tillbaka något. Det är framför allt inom detaljhandeln som försäljningen gått dåligt, medan den gått bätrre i specialbutiker. Enskilda varugrupper har dock fortsatt att öka, till exempel tomater, kaffe och barnmat. Under 2006 räknar man med en svag ökning av den ekologiska försäljningen.

Den största delen av den ekologiska försäljningen, 88 procent, sker inom dagligvaruhandeln där man beräknar att den ekologiska handeln är värd ca 70 miljoner euro. Man har relativt få specialbutiker. Antalet ekologiska artiklar i en normalstor detaljhandel är ca 300-500 stycken. Ekologiska varor till ett värde av 200 miljoner euro säljs årligen i Finland. Av Finlands befolkning om 5,2 miljoner invånare bor ca 70 procent i de tre största städerna och det är också här som den största delen av eko-konsumtionen sker. Medelkonsumtionen av ekologiska produkter för varje finsk invånare beräknas till 38 euro mot 47 euro per svensk invånare.


Grönsaker är den största enskilda ekologiska varugruppen i Finland

Försäljningssiffrorna för 2005 visar att grönsaker är den största enskilda varugruppen med 21 procent av försäljningen. Därefter kommer mjölk och mejeri med 20 procent. Fruktförsäljningen står för 10 procent av eko-försäljningen, färskt bröd 9 procent, kött 9 procent, mjöl/gryn/flingor 8 procent. Övriga varor står för resterande 23 procent av försäljningen. Importen är viktig eftersom nästan all ekologisk frukt och grönsaker under vinterhalvåret importeras.


I Finland finns idag 4900 eko-jordbruk, vilket är ca 7 procent av den totala andelen om 70 000 jordbruk. Ungefär 160 000 ha odlas ekologiskt, vilket är 7,31 procent av den totala odlingen och ger Finland en fjärdeplats på listan för eko-andel av totala arealen, strax före Sverige. Finskt jordbruk producerar ca 30 procent av all ekologisk spannmål i Europa och de flesta jordbruk sysslar med spannmålsproduktion. Av det totala antalet enheter sysslar knappt 400 med animalisk produktion. Av dessa håller ca 300 nötboskap medan enbart 17 stycken håller på med ekologisk svinproduktion.

Förutom jordbruksarealen är stora skogsområden i Finland certifierade för plockning av ekologiska vilda bär: 9,1 miljoner hektar närmre bestämt.

Av de finska konsumenterna handlar ca 20 procent ekologiskt regelbundet, 40 procent ibland och resterande 40 procent handlar aldrig ekologiskt. Djurskydd, kvalitet, hälsa och miljö är tungt vägande argument för de finska konsumenterna att handla ekologiskt. När det gäller mjölk är den ekologiska mjölken den enda mjölk som inte är homogeniserad i Finland, vilket är ett säljargument i sig.

2006-10-20