Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Netto satsar på ekologiskt lågpris i Sverige


Nettos centrallager i Falkenberg

Danska lågpriskedjan Netto tror på ekologin. Man har haft stora framgångar i Danmark med sin satsning på ett ekologiskt sortiment och ekologiska kampanjer. Detta gör att man nu vågar sig på en likartad satsning i de 74 svenska butikerna. Just nu pågår en kampanjvecka med bland annat KRAV-ägg från Kronägg och KRAV-märkt Billingeost.

Under 2006 har man planerat in tio temaveckor i butikerna då ekologin kommer stå i centrum. Under temaveckorna exponeras ett 20-tal produkter med spännvidd över hela sortimentet, bland annat genom direktreklam till hushållen.

- I Danmark har Netto arbetat många år på den ekologiska försäljningen. Vår ekologiska satsning har varit en succé och vi vill gärna prova marknaden här i Sverige. Vi tänker oss en långsiktig satsning på ekologiskt i Sverige. Vi börjar med temaveckor under 2006 och kommer att utvärdera dem under slutet av året för att eventuellt utöka vårt ordinarie sortiment. Det blir ett tillfälle att prova vad som fungerar på den svenska marknaden och testa olika produkter, säger Carsten Hansen VD Netto. 

Efter den första kampanjveckan som hölls vecka sex kan vi konstatera att de ekologiska produkter som sålt bäst är pasta och grönsaker. En positiv effekt som vi redan hört från butikerna är att vi nått en ny kundkrets i och med den ekologiska satsningen. Däremot är försäljningsökningen mycket större för de konventionella varorna som vi annonserar i vårt blad, än för de ekologiska. Vi ser den svenska ekologiska marknaden som tämligen oexploaterad.


Carsten Hansen, VD Netto Sverige

- Försäljningen kommer att öka, men med vilken hastighet vet vi inte. Jag tror inte det är svårt att dubblera den svenska försäljningen på relativt kort tid. Vi lyssnar mycket på vad som händer internationellt men i slutändan är det alltid konsumentens efterfrågan som styr, säger Carsten Hansen som är VD för Svenska Netto.

Både svenska och danska produkter kommer att finnas med i kampanjerna. Satsningen sker i samarbete med bland annat Ekologiskt Marknadscentrum och hade sin upptakt under hösten 2005 där man under en mässa presenterade olika danska och svenska ekologiska leverantörer för de svenska inköparna. Svenska producenter som finns representerade hos Netto under kampanjerna är bland andra Skånemejerier, Arla och Kronägg.

- Vår modell visar att lågpris och ekologiskt är förenligt, ekologiskt behöver inte vara dyrt. Till exempel har vi sålt Gevalias ekologiska kaffe för 21:90 mot drygt 30 kronor per paket hos den ordinarie handlaren. Vi har ett 40-tal KRAV-märkta produkter och ett par EU-ekologiska produkter i det ordinarie sortimentet. Över lag säljer mejeriprodukterna bäst men en annan stor produkt är ekologiska morötter, säger Anders Nilsson som är affärscontroller på Svenska Netto.

Svenska Netto ägs till hälften av ICA AB och andra hälften av Dansk Supermarked A/S. Målsättningen är att växa med ca 20 butiker årligen. Nettos första butik öppnade år 1981 i Köpenhamn i Danmark. År 1990 öppnade Netto sina första butiker i Tyskland och i England.År 1995 öppnade Netto i Polen. År 2002 startade etableringen av Nettobutiker i Sverige. Sammantaget drev Netto under år 2004 mer än 800 butiker i fem länder med en samlad omsättning på mer än 30 miljarder SEK.


Anders Nilsson, affärscontroller på Svenska Netto

2006-11-14