Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekovin en fjärdedel av försäljningen hos Giertz vin


Största produkt hos Giertz vin

Vinet Ecologica är det bäst säljande argentinska vinet på systembolaget. Hos Giertz vinimport är ekologiskt ingen nisch sedan försäljningen står för en fjärdedel av den totala volymandelen.

-Ekologiskt vin är en stark del av vår profil, säger Björn Wittmark på Giertz Vinimport.

Sedan man började med ekologiskt vin hos vinimportören Giertz Vinimport i slutet av 2004 har man sett en explosionsartad utveckling på området.

Försäljningen ökar hela tiden och under december 2005 sålde man dubbelt så mycket som under samma månad 2004, vilket är anmärkningsvärt eftersom nyheter nästan alltid säljer bättre än standardsortimentet hos Systembolaget.  På Giertz vin räknar med att fortsätta öka under 2006 och hamna på en försäljning runt ca 80 000-100 000 liter per månad. Under 2005 var månadsförsäljningen drygt 50 000 liter eko-vin.

I dagsläget står fyra ekologiska produkter för en fjärdedel av företagets sammanlagda försäljning. Totalt har man ett 60-tal produkter i sortimentet. Man är den största leverantören av ekologiskt vin till Systembolaget, som också är enda kunden. Värdet för försäljningen av Giertz eko-produkter i systembolagets butiker uppgick till ca 40 miljoner kr.

-Vi vill utveckla vårt utbud av ekologiska viner. Vi ser att det är här en stor del av försäljningsökningarna kommer komma framöver. Vi ser inte alls samma utveckling för det konventionella sortimentet som för det ekologiska.


Björn Wittmark

Dels verkar svenskarna gärna handla ekologiskt vin, dels kommer systembolaget satsa på det sortimentet framöver. Vi har en mycket bra produkt i ”Ecologica” och det röda vinet har blivit bäst i test vid ett flertal tillfällen. En box kostar 185 kr vilket också är ett pris som inte är dyrare än för de konventionella i samma klass, säger Björn Wittmark som är Vice VD och produktchef hos Giertz vinimport.


Systembolaget enda kunden

Den bäst säljande produkten hos Giertz Vinimport är det KRAV-märkta ”Ecologica Shiraz”. Det är även det bäst säljande Argentinska vinet över huvudtaget i Sverige och bäst säljande eko-produkt hos Systembolaget. Giertz vinimport har satsat på en tydlighet, både vad det gäller namnet och förpackningen.

-Namnet ”Ecologica” talar om direkt för kunden att det rör sig om ett ekologiskt vin. Dessutom syns KRAV-märkningen väldigt tydligt, men detta hade naturligtvis inte räckt om inte produkten varit bra. ”Ecologica” är ett mycket bra vin som kommer från en producent med storskalig drift.

Vi måste kunna få fram stora volymer om vi skall komma i fråga för systembolagets ordinarie sortiment och då har vi varit begränsade till ett fåtal länder, i huvudsak Agentina och Chile. Av tradition har de ekologiska producenterna varit bra på odling men inte på tillverkning och därför har det varit svårt att hitta eko-viner av bra kvalitet. Det är på väg att förändras. De större producenterna börjar lägga om sina odlingar till eko, vilket är bra för kvaliteten och utbudet. Idag behöver man inte dricka ekologiskt vin enbart för den goda gärningens skull, säger Björn Wittmark.

Förutom det röda ”Ecologica Shiraz”” har man ett vitt vin ”Ecologica Torrontés Chardonney” från samma producent i sortimentet. De finns både på box och i flaska.

Nu ger man sig ut med ljus och lykta för att hitta fler intressanta eko-viner att presentera för de svenska konsumenterna. Bland annat fanns man på plats och studerade utbudet på ”BioFach” där man har världens största ”mässa i mässan” för ekologiska viner.

 -Vad det gäller framtiden för vår ekologiska försäljning ser den ljus ut. Vi tror på större volymer och produktionen kommer få ner kostnaden per liter när man satsar på storskalighet. Man kommer inte behöva betala så mycket extra för att produkten är ekologisk, avslutar Björn Wittmark.


I en gräd i Gamla Stan har Giertz Vinimport sitt kontor

2006-11-17