Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

50 procents försäljningsökning av eko-produkter på Systemet 2005

Försäljningen av ekologiskt vin ökade dramatiskt under förra året hos Systembolaget. Som en följd av detta lanserar man flera nyheter under 2006 och ökar satsningen på ekologiska produkter. -Intresset ökar, kvalité och priser har förbättrats enormt, däremot är tillgången ett problem, säger Sara Engstrand som är kategorichef för vin på Systembolaget.

Förra året mer än tredubblades Systembolagets försäljning av rött ekologiskt vin, 840 000 liter såldes under 2005 mot 230 000 liter under året före, vilket betyder en ökning med drygt 250 procent.Bästsäljande eko-produkt hos Systembolaget

Bäst av det röda vinet sålde 3-liters boxen Ecologica Shiraz. För vitt vin var ökningen över 20 procent eller 40 000 liter men volymen betydligt mindre: 160 000 liter sålda under 2005.

Försäljningen av ekologisk starksprit och öl minskade däremot med 10 respektive 12 procent. Under 2005 såldes drygt 300 000 liter eko-öl och 280 000 liter eko-starksprit. Totalt sålde man ekologiska alkoholhaltiga drycker för 193 miljoner kr, uppdelat på vin knappt 80 miljoner kr, sprit knappt 100 miljoner kr och öl 8 miljoner kr.

-Vårt mål är att den ekologiska försäljningen skall stå för 1 procent av den totala försäljningen. I dagsläget gör det röda vinet redan det men sammantaget blir eko-försäljningen knappt 0,5 procent av den totala försäljningen. Andelen ekologiskt är minst på öl. Där står den ekologiska försäljningen bara för 0,17 procent. Samtidigt är Kopparbergs eko-öl den enskilda produkt som säljer näst bäst i det ekologiska sortimentet. Bäst säljer ett rött vin på box, Ecologica Shiraz, säger Sara Engstrand.

Totalt ökade Systembolaget hela försäljningen med 3 procent till drygt 340 miljoner liter under 2005. Försäljningsökningen för de ekologiska produkterna under 2005 var drygt 50 procent mot föregående år. Antalet produkter var oförändrat, ett 30-tal. Intressant med Systembolagets försäljning är att den speglar efterfrågan på ekologiskt hos konsumenterna på ett bra sätt eftersom man inte får marknadsföra enskilda produkter. Här är konkurrensen i sortimentet på lika villkor.


Sara Engstrand

- Vi strävar efter att kunna erbjuda kunderna ett så brett sortiment som möjligt och vi får aldrig framhäva enskilda produkter. Däremot anstränger vi oss för att tydligt märka ut vilka produkter som är ekologiska både i butikerna och i katalogen. Men där kan vi bli ännu bättre och vi skall även satsa på information om ekologiskt till kunderna under det kommande året. Anledningen till att just rött ekologiskt vin ökar så mycket är att priserna och kvalitén numera är jämförbar med konventionella viner i samma kategori. Då väljer kunderna gärna ekologiskt, säger Sara Engstrand.


Nära Kungsträdgården i Stockholm har Systembolaget sitt huvudkontor

Som ett led i att nå de uppsatta försäljningsmålen och möta den ökande efterfrågan på ekologiskt vin har man lanserat ett flertal nya produkter under 2006. Under april månad lanserades bland annat ett nytt eko-vin från Chile: Adobe Reserve Cabernet Sauvignon från 2004. 

-Tillgången har varit ett problem. De flesta ekologiska viner tillverkas i små volymer. Vi har varit begränsade till ett fåtal länder som klarar leverera de stora volymer som en lansering i vårt sortiment kräver. Det är främst Italien, Chile, Argentina och södra Frankrike. Vi vill gärna öka bredden och djupet i det ekologiska sortimentet mer än så framöver, avslutar Sara Engstrand.

2006-11-07