Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Försäljningsökning 10 procent 2005 -i folkhemmet dricks det mer Eko-kaffe


Kaffeförsäljning Sv. dvh 2005

Totalt såldes ca 1800 ton ekologiskt bönkaffe inom dagligvaruhandeln under 2005. Volymen beräknas ha ett värde om drygt 100 miljoner kr (beräknat på pris i handeln om ca 60 kr/kg). Försäljningsresultatet är en ökning om 10 procent jämfört med motsvarande period under 2004. Den totala kaffeförsäljningen minskade under samma period med 1,5 procent.

Av den totala kaffeförsäljningen är dock den ekologiska volymen fortfarande liten. Totalt importeras och säljs 87 000 ton kaffe i Sverige om året. 

Importen av ekologiskt råkaffe uppgår till ca 3500 ton årligen, mestadels från Mexico och Peru. Det betyder att ca 4 procent av den totala mängden sålt bönkaffe är ekologisk. Motsvarande andelar gäller även för dagligvaruhandeln.

Ungefär 15 procent av råkaffet försvinner vid tillverkningen i form av dunstning. Uppskattningsvis 1200 ton förädlas här för att sedan säljas vidare på exportmarknaden till i huvudsak USA och Baltikum. Gevalia är den största exportören av eko-kaffe.


Andel ekologisk kaffeförs. Sv. dvh 2005

Ett flertal aktörer är aktiva på marknaden. Ekowebs sammanställning visar att det finns 8 olika varumärken eller företag som säljer ekologiskt kaffe till dagligvaruhandeln:

Gevalia, Zoégas, Löfbergs Lila, ICA, Signum, Classic, Änglamark och Sackeus nämnda i följd efter storlek på försäljningen. Kubg Markatta hade tidigare tre ekologiska kaffeprodukter i sortimentet, men efter dålig försäljning har de utgått ur sortimentet.

Gevalia är i särklass störst med 45 procent av marknaden följda av Zoegas med 15 procent och Löfbergs Lila med 14 procent. Av det ekologiska kaffet säljs ca 70 procent till dagligvaruhandeln och 30 procent till restauranger och storhushåll. För storhushåll är ökningen större på ekologiskt kaffe än för dagligvaruhandeln.

När det gäller resultatet för försäljningen kan 2005 sammanfattas som ett bra år för ekologisk kaffeförsäljning. Den totala marknaden ökade som tidigare nämnts med 10 procent. De tre marknadsledarna Gevalia, Zoegas och Löfbergs Lila ökade försäljningen med 7, 12 respektive 11 procent. Enskild produkt som ökade mest är ICA´s egna ekologiska ”Skåne Brygg” med 62 procent. Därefter kommer Sackéus med en ökning om 43 procent för sin enda produkt i segmentet, ”Cafe Organico Mellanbrygg”. Ett företag har tappat mark mot föregående år. Det är Arvid Nordqvists Classic som tappar 3 procent av tidigare försäljning.


Andel ekokaffe butikskedjor förs. 2005

Vad det gäller kedjornas volymandelar för försäljningen av ekologiskt kaffe i dagligvaruhandeln har ICA 44 procent av marknaden, KF (totalt) 31 procent, Axfood 22 procent och Bergendahlsgruppen (exkl Ekohallen) knappt 3 procent.

Gevalia och Zoégas har vardera en produkt på marknaden. Löfbergs Lila är det företag som har flest olika ekologiska artiklar i sortimentet för dagligvaruhandeln. Sammanlagt har man sex olika produkter.

Totalt finns det 19 olika artiklar inom segmentet ekologiskt kaffe för dagligvaruhandelns räkning. Ekoweb har främst valt att fokusera på försäljningen inom dagligvaruhandeln men värt att nämna är att flera av kaffeföretagen märker ett allt mer ökande intresse för det ekologiska kaffet hos restauranger och storhushåll.

Det ekologiska kaffet ligger ofta på samma prisnivå som det konventionella kaffet i butikerna. Det beror på att Kaffe ofta används som ”lockvara” och därför vill man i handeln ha samma pris för att förenkla hanteringen. Här går den relativt låga andelen ekologiskt (4 procent) alltså inte att förklara med att det ekologiska alternativet är dyrare.

Vad det gäller framtiden är man positiv i branschen. Dels råder en ökande kaffetrend och dels rapporterar flera företag om en ökande medvetenhet hos kunderna som gynnar det ekologiska segmentet.


Ekologiska kaffebönor

Källor: Svensk Kaffeinformation, Gevalia, Zoegas, Löfbergs Lila

2006-11-21