Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Krav-ägg ökade 2,5 procent under 2005


I Sverige finns idag ca 5,5 miljoner värphöns som värper 100 miljoner kg ägg om året. Svenskarna äter ca 200 ägg per person och år, då inräknat det vi får i oss genom bröd och mat. Av dessa värphöns hålls 6 procent eller 330 000 inom KRAV-produktion. De värper knappt 6 miljoner ägg om året. I konsumentledet värderas försäljningen enligt Ekowebs beräkning till ca 225 miljoner kr.För den totala äggmarknaden gäller att det finns tre stora aktörer som packar och säljer konsumtionsägg (se diagram ovan): Lantägg, Kronägg och nybildade Stärnäggsgruppen, som i och med sammanslagningen med Lokalpackarna i oktober -05 också blir den största aktören. Förutom dessa tre finns det ett flertal mindre aktörer som till största del levererar lokalt eller via gårdsförsäljning.

Majoriteten av KRAV-äggen säljs direkt till konsument genom detaljhandeln, en försumbar del till restaurang och storhushåll. Detta för att råvaran anses för dyr och att det är för små volymer. Tre företag står för 95 procent av marknaden (se diagram höger). Stjärnäggsgruppen är störst även på KRAV-ägg med ca 40 procent av marknaden och 2 miljoner sålda kilo årligen. Därefter kommer Lantägg med 35 procent (1,8 miljoner kg) och Kronägg med 20 procent (1 miljon kg). De mindre aktörerna står för ca 5 procent av KRAV-försäljningen eller 0,25 miljoner sålda kilon.


Ungefär 60 producenter levererar 95 procent av alla KRAV-ägg som värps i Sverige. Som KRAV-producent får man i dag mellan 16,50-17,50 kr/kg vilket är något mindre än tidigare år. Detta förklaras med ökande produktion och allmän konkurrens inom handeln, samt nya avräkningssystem.

När det gäller försäljningsandelar av KRAV-ägg hos de stora kedjorna är Coop den kedja som har den största andelen. Ungefär var 4:e ägg (25 procent) som totalt säljs i Coops regi, är KRAV-märkt. Andelen har ökat med 5 procent jämfört med motsvarande period 2004. I Coops konsumbutiker är nästan vart annat ägg, eller 40 procent, som säljs KRAV-märkt. Hos ICA är försäljningsandelen ca 6 procent och hos Axfood ca 9 procent.


Hos ICA är försäljningen svagt ökande och hos Axfood oförändrad. Värt att notera att ca 90 procent av alla butiker har KRAV-ägg i sortimentet.

Den uppmärksamme läsaren märker att försäljningen av KRAV-ägg inte kommer upp i den värpta volymen på 6 miljoner kg. Detta beror på att ca 15 procent, av så väl KRAV- som konventionella ägg, hos de stora aktörerna är sekunda och säljs på annat sätt till exempel som ”Knäckägg” till restauranger, då alltid konventionellt.

Försäljningsläget på KRAV-ägg under 2005 beskrivs närmast som stabilt. Efter lavinartade försäljningsökningar och brist i början av 2000-talet har försäljningen stagnerat och de stora aktörerna rapporterar om ingen eller liten försäljningsökning under det gångna året. Totalt ökar försäljningen med 2,5 procent eller 0,12 miljoner kg i hela landet. Fördelat på de största packerierna ser ökningen ut så här: Stjärnägg ökar ca 5 procent, Kronägg ca 2 procent och Lantäggs försäljning är oförändrad. Hos de mindre packerierna, och de som säljer ägg via gårdsförsäljning, kan man skönja entusiasm med stora försäljningsökningar hos många, men eftersom dessa endast står för 5 procent av försäljningen påverkar den försäljningen knappast helhetsresultatet.

Gällande framtiden är de tre största aktörerna försiktiga i tron på ökningar för KRAV-äggen. Hos Stjärnägg blir man inte förvånade om försäljningen minskar. De nya reglerna, först och främst att värphönan skall vara ekologiskt uppfödd från årsskiftet och senare kravet på 100 procent ekologiskt foder f o m 2008, tror man inte kommer gynna försäljningen. Man räknar med att priset till konsument kommer öka ca 30 procent, lågt räknat. Många uttrycker farhågor över att konsumenternas smärtgräns är nådd, eftersom KRAV-ägget redan idag är över kronan dyrare än det konventionella ägget i butikerna.

Källor: Svenska Ägg, Stjärnägg, Lantägg, Kronägg

2006-10-27