Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Barnmat på burk –dubblerad försäljning på 2 år


Försäljning barnmat på burk Sv. dvh 2005

Ekologisk barnmat på burk är en snabbt växande marknad i Sverige. Under 2005 ökade det segmentet med 53 procent medan försäljningen för det konventionella segmentet varken ökade eller minskade. Totalt värderas marknaden för barnmat på burk till 750 miljoner kr. Den ekologiska delen står för 13 procent eller 98 miljoner kr av den totala försäljningen. Sverige ligger långt efter övriga Europeiska länder när det gäller den ekologiska konsumtionen av burkbarnmat. I Tyskland är i stort sett all barnmat som säljs ekologisk och i Storbritannien är 70 procent av barnmaten på burk ekologisk.

På den svenska markanden finns tre totalt dominerande aktörer. Det är Semper, Nestlé och Hipp. Semper har 60 procent, Nestlé 30 procent och Hipp 10 procent av den totala marknaden för barn-burkmat. Om man ser på fördelningen för den ekologiska försäljningen Är Hipp den i särklass största aktören med 61 procent (60 mkr) av marknaden. Därefter kommer Semper med 31 procent (30 mkr) och Nestlé med 8 procent (8 mkr) av marknaden.


Marknadsandelar ekologisk barnmat på burk 2005

Den största delen av tillväxten för ekologisk barnmat på burk står Hipp för. Under 2005 ökade man försäljningen i Sverige med hela 72 procent. Det tyska märket saluförs under grossistfirman Arvid Nordqvists flagg, all tillverkning sker i Tyskland. På Semper aviserar man en försäljningsökning om ca 2 procent och Nestlé minskar sin försäljning ca 1 procent under 2005. Hos Semper sker all tillverkning i Sverige medan Nestlés ekologiska barnmat också tillverkas i Tyskland.

Hipp lanserar ett 15-tal nya produkter på den svenska marknaden under 2006 och räknar med en fortsatt snabb försäljningsökning. Semper och Nestlé planerar inga nylanseringar i dagsläget.

På Semper tror man att marknaden kommer fortsätta växa medan man på Nestlé tror att den kommer minska eller i bästa fall vara oförändrad.


Marknadsandelar totalt barnmat på burk 2005

Hipp säljer mest eko-barnmat på burk, företaget har också störst sortiment, men det är Semper som leder barnmats eko-toppen med den produkt som säljer bäst. Semper har totalt fem ekologiska barnmatsburkar, varav fyra belägger de fyra första placeringarna i försäljningsstatistiken och den femte hamnar på elfte plats. Nummer ett på eko-topplistan över barnmat är Sempers Äpple/Päronpure från fem månader. Placeringarna 5-10 och 12-17 beläggs av produkter från Hipp medan den första produkten från Nestlé återfinns på en 18:e plats. Totalt finns 50 produkter på listan och vinnaren på eko-toppen återfinns på 19:e plats i den totala barnmatsrankningen där även konventionella produkter finns med i mätningen.

Efter en genomgång av marknaden, dess förutsättningar och branschens förväntningar kan man konstatera att framtiden verkar se ljus ut för det ekologiska segmentet av burkbarnmat.

Mycket talar för fortsatt stora ökningar de kommande åren. Såväl tendenserna inom barnmat på ett internationellt plan och den tilltagande eko-trenden talar för fortsatta ökningar på den svenska marknaden och ännu så länge har försäljningen en bra bit kvar innan den når nivåerna i t ex Tyskland och Storbritannien. En annan faktor som pekar på ökad försäljning framöver är att det fötts många barn under det senaste året och de skall snart skall börja äta burkmat. Lite syniskt kan påpekas att det är väl känt i branschen att alla typer av matlarm påverkar den ekologiska försäljningen positivt och de kommer troligtvis inte att avta i antal.


Marknadsledare på ekologisk barnmat: Hipp

Källor: Hipp, Semper, Nestlé

2006-10-17