Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökad försäljning men svårt få EKOnomin att gå ihop för Swedish Meats


Föreningsägda Swedish Meats (SM) är den i särklass största aktören på marknaden när det gäller ekologiskt kött i Sverige. SM slaktar 90 procent av den ekologiska slaktvolymen. Ekowebs egna beräkningar visar att Swedish Meats köper in ekologiska slaktdjur till ett sammanlagt värde av 110 miljoner kr under 2005. 

-Det är svårt att få kalkylerna att gå ihop för det ekologiska köttet på grund av den ojämna efterfrågan på detaljer. Som vanligt är det slaktkroppens anatomi som utgör förutsättningarna och begränsningarna och vissa detaljer och färsråvaran kan vi sälja väldigt mycket av, andra är svåra att sälja. Under 2006 tror vi att försäljningen kommer ta fart ordentligt. Handeln är helt överens med oss om detta, säger Camilla Sandenskog produktchef på SM, och syftar på den ständigt pågående dialog man har tillsammans med Coop, ICA och Axfood.

Knappt 4 procent av den totala nötslakten hos Swedish Meats är KRAV-godkänd, mindre än 1 procent av grisarna och 9 procent av lammen. Man slaktar ca 150 nöt, 400 grisar och 200 lamm (i stort sett alla KRAV-lamm i Sverige) KRAV-godkänt varje vecka. Försäljningen av nöt och gris går bra. Där har man kunnat, och kommer fortsatt öka slakten och även ta in nya producenter. Sorgebarnet är lammen. Av de lamm som slaktas säljs ca 25 procent som KRAV-märkta. Där är efterfrågan dålig och Camilla Sandenskog tror att konsumenterna inte tycker att det är så stor skillnad mellan KRAV- och konventionella lamm att det motiverar ett högre pris.

SM har även utrett vad de nya reglerna om Krav-godkända ingredienser (man får ange på förpackningen när en produkt innehåller KRAV-godkänd råvara) kan innebära för företagets eko-produktion.

–Tyvärr kom vi fram till att de inte gör någon skillnad för oss eftersom vi då inte kan skriva ”ekologiskt” på förpackningarna och det är så vi byggt upp vårt koncept. Men vi har märkt en ökad försäljning av charkråvara till industrin, vilket kan vara en effekt av de nya reglerna.Under året startade produktionen av konsumentpackat ekologiskt nöt- och griskött för lågpriskedjan Willys räkning. Ett samarbete som fortsatt rulla på, dock utan några större förändringar i volymerna. SM har ännu en ny affärspartner på gång i danska lågpriskedjan Netto, som under 2006 vill satsa på kampanjer med ekologiskt kött. Det är framför allt nötkött som kan komma i fråga. Prognoserna för årets ekologisk julskinka har också varit positiva. Förhandsbeställningarna har ökat med ungefär 10 procent jämfört med förra året.

När vi kommer in på ämnet produktutveckling är det snarare produktavveckling som gäller för det ekologiska sortimentet. Man håller på att rensa ut de dubbletter som finns i produktportföljen och inga nya lanseringar är på gång för tillfället. Något importtryck känner man inte av. Däremot exporterar man sedan något år tillbaka KRAV-godkänd charkråvara till danska Farre A/S och köttbullar till England med Soil Associations märkning.

Under 2005 har man justerat sin eko-strategi. Leveransvillkoren har i flera fall stramats upp och slakt och styckning har effektiviserats både i volym och geografi.

-Vi har genomfört en total översyn av eko-sortimentet. Det resulterade bland annat i tydligare etiketter där det klart framgår för konsumenten att köttet förutom KRAV-märkt också är svenskt. Vad det gäller framtiden så kommer vi satsa på mycket annonsering framöver för att nå ut till en bredare konsumentmassa, säger Camilla.


-Vi har rejäla aktiviteter på gång med olika samarbetspartners under såväl 2006 som 2007. Lyftet för den ekologiska produktionen måste komma nu. Det känns som nu eller aldrig för vår del avslutar Camilla Sandenskog.

2005-12-28