Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännen förbereder sig för nya regler

De fodertillverkare som gör ekologiskt foder står inför stora utmaningar i och med att reglerna gradvis kommer förbjuda inblandning av konventionella råvaror i ekologiskt foder. Från 1 januari 2012 skall fodret vara 100 procent ekologiskt till grisar och höns i ekologisk produktion. Nötfodret skall vara 100 procent ekologiskt från 31 december 2007.


När det gäller 100 procent ekologiskt foder till nöt hyser man tillförsikt på Lantmännen. Man var rustad för en övergång redan under 2005, som EU-direktiven först sade innan man beslutade om förlängd dispens.

–På nöt-sidan ser vi inga större problem förutom att vi blir väldigt beroende av eko-raps i tillverkningen, vissa år en känslig och svårodlad gröda. I övrigt får man inte de hälsoproblem hos nöt i och med en övergång, som man kan få hos grisar och höns som är mycket känsligare, säger Anna Björnberg samordnare för divisionen Ekofoder hos Lantmännen.

Det är proteinkällan som är klurigheten att lösa vid en övergång till 100 procent eko-råvaror. I dag får man blanda i 15 procent konventionella råvaror och det är i huvudsak proteinråvaror.

– I dag har vi ingen lösning, men vi inväntar nya forskningsresultat och regelverk. Kanske kommer man i högre grad kunna använda biprodukter från ekologisk livsmedelsindustri om utbudet ökar, eko-grisen blir en kretsloppsgris, då skulle problemet vara lättare att lösa. Vidare kan ”nya” råvaror bli aktuella som åkerbönan och kanske lupinen, som flitigt används i Danmark. Här skulle det behövas en uppdatering av gammal kunskap och värdering av de nya sorter som finns på marknaden, säger Anna Björnberg.

 


Lantmännen tillverkar ekologiskt foder på fem anläggningar i landet: Västerås, Klintehamn, Falkenberg, Helsingborg och Lidköping där huvudkontoret ligger. Ungefär 30 000 ton eller 2 procent av den totala fodertillverkningen hos Lantmännen är ekologisk och den omsätter runt 90 miljoner kr årligen. Under perioden sep -05 till sep -06 tror man på en ökning på den ekologiska sidan om ca 5 procent enlig Anna Björnberg.

–Det finns anledning att tro att behovet kommer öka, dels på grund av de nya reglerna att ekologiska unghöns skall vara uppfödda på ekologiskt foder, dels att det finns anledning att tro på fler eko-kor eftersom mejerisidan går så bra. Dessutom försöker Swedish Meats värva fler ekologiska grisproducenter. Ännu har vi inte märkt någon ökad efterfrågan men dessa faktorer borde snart ge en reaktion.Lantmännen står för 85 procent av den totala marknaden för ekologiskt foder i Sverige. Alla ekologiska råvaror i tillverkningen är svenska, sojabönorna importeras från Italien och Sydamerika. Svenska leverantörer av råvaror är bland annat Vegolia som pressar eko-raps, Ekokraft som pelleterar vallskörd, Saltåkvarn som levererar kli och Ecotrade som levererar all spannmål. En fjärdedel av all odlad ekologisk spannmål når ut i handeln, resten stannar kvar på gårdarna. Av den volym som når ut på marknaden går ungefär hälften till foder.–Frågan är hur det ekologiska lantbruket kommer se ut framöver. Jag tror att det finns ett stort intresse för ekologiska produkter från konsumenter och politiker, men blir regelverket för svårt att efterleva tröttnar producenterna, avslutar Anna Björnberg.

2005-12-14