Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stiltjen över men nya regler ger problem tror Svenska Lantägg

Den ekologiska försäljningen hos Svenska Lantägg ligger stabil. Ingen större förändring har skett under de senaste två åren på försäljningsfronten. Av Svenska Lantäggs totala omsättning på ca 350 miljoner kronor utgör den ekologiska försäljningen ca 10-12 procent av konsumtionsäggsförsäljningen.

– Det är bistra tider för äggbranschen totalt sett, på eko-sidan märker vi ingen nedgång men heller ingen ökning. Nyligen har vi ändå kunnat höja betalningen något, både till våra konventionella- och ekologiska producenter, så vi tror att den värsta svackan och stiltjen är över.Försäljningen ser ut som den gjort tidigare, med en liten minskning under sommaren och återhämtning under hösten. På lång sikt tror jag att det kommer en ökning på den ekologiska sidan, frågan är bara hur lång tid det tar, säger Jan-Olof Bohlin som är produktionschef på Svenska Lantägg. Men han ser flera upptornande moln på eko-äggs horisonten.

Även om man på Svenska Lantägg tror att stiltjen är över för den ekologiska äggproduktionen ser man flera kommande problem och svårigheter som kan påverka utvecklingen av försäljningen negativt. Ett är att från årsskiftet kommer värphönsen bli dyrare eftersom de måste vara uppfödda ekologiskt för att få användas till ekologisk värpproduktion. Något som kommer göra värphönan ca 30 procent dyrare. Ett annat problem att brottas med är att gå över till 100 procent ekologiskt foder år 2011. Idag får man ha 15 procent konventionellt foder till en ekologisk höna.

– Jag har svårt att tro att de nya bestämmelserna inte kommer betyda dyrare eko-ägg och då får vi se hur konsumenterna reagerar eftersom de redan i dag är dubbelt så dyra mot konventionella även om prisskillnaden sjunkit. En ytterligare faktor, som kan bli ett problem är fågelinfluensan. Vi får väl se vad som händer till våren, om de ekologiska hönsen får fortsätta att gå ut, säger Jan-Olof Bohlin.


Försäljningen av eko-ägg går i första hand till butiker. Industri och storhushåll är inga storköpare. Satsningen på en ”Bag-in-box” produkt för restauranger och storhushåll har inte givit några större försäljningsframgångar.

– Det beror delvis på priset, men också på att många industrikunder specialiserat sig på stora serier och stora volymer. Då passar det ekologiska segmentet inte in. När det gäller kommunerna så pratar man mycket om att man vill köpa ekologiskt, men det är inget vi hittills märkt på försäljningen. Den största delen av produktionen säljs direkt till konsument och ungefär hälften av våra KRAV-ägg säljs till stockholmarna säger Jan-Olof Bohlin. Prisbilden på ekologiska ägg har backat. När företeelsen var ny fanns många barnsjukdomar som gjorde slutprodukten dyr. Idag är Jan-Olof Bohlins uppfattning att de ekologiska uppfödarna i stort sett får samma utfall av produktionen som sina konventionella kollegor.

När Skaraföretaget började med försäljning av KRAV-ägg 1995 var man i stort sett ensam på den svenska marknaden. I takt med att kollegorna/konkurrenterna kommit igång har marknadsandelen sjunkit från nästan 100 procent till i dag något mindre än 50 procent, men volymerna har hela tiden vuxit och idag säljer man i snitt ca 35 ton KRAV-ägg i veckan. Lika lite som det finns en importmarknad för ekologiska ägg, lika lite finns det exportmöjligheter. Därför måste i stort sett alla ekologiska ägg som värps i landet säljas här, annars blir man tvungen att sälja till underpris. –Vi märker inga stora trender på ekologiskt. Vi säljer i stort sett samma volymer som för två år sedan. Vi har heller inte tagit in några nya producenter och vi har fått avvisa flera eftersom vår kölista är full, avslutar Jan-Olof Bohlin.

2005-12-07