Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kaprifolkött –landets enda eko-köttkoncept

Varumärket med landskapsblomman håller på att bli välkänt för bohus- och dalslänningarna. För närvarande är Kaprifolkött det enda KRAV-konceptet i landet när det gäller nötkött. Projektet drogs i gång efter en debattartikel av miljödebattören Stefan Edman i lokalpressen om att den biologiska mångfalden hotades av att naturbetena efterhand försvann. Artikeln utmynnade i ett möte vid juletid år 2000 där LRF och KRAV-organistaionen nappade på idén och tillsammans med länsstyrelsen drogs projektet igång. År 2001 tillsattes Birgit Jönsson som projektledare. Det är henne och de två Kaprifolproducenterna Lennart Larsson och Stig Hansson som Ekoweb har träffat för att prata om konceptet.Hela konceptet bygger på att värna om och bevara kustens strandängar och inlandets hagmarker i Bohuslän och Dalsland. Här finns en rik flora som är beroende av betande djur. Tanken är att konsumenten genom att köpa Kaprifolkött dels kan hjälpa till att bevara naturbetena samtidigt som man får ett närproducerat kött av högsta kvalitet producerat med god djuromsorg i åtanke. Alla Kaprifolleverantörer skall vara KRAV-certifierade och idag finns ett 70-tal producenter anslutna till konceptet. -Som köttproducent och KRAV-ansluten var steget inte långt till att också bli Kaprifol-leverantör. Det känns bra att arbetet ger ett mervärde både i att markerna hålls öppna och att man som leverantör till Kaprifol får tre kronor mer per kilo, säger Lennart Larsson som har ett 70-tal nötdjur på gården Norr Edsten där vi träffas. –För mig var det ett sätt at kunna öka inkomsten på min lilla besättning. Det var anledningen till att gå med i KRAV och också en av anledningarna till att sedan gå med i Kaprifol, som producent är arbetet i princip det samma med båda koncepten men vi får mer positiv respons från kunden för Kaprifol, säger Stig Hansson som har ett 40-tal nötdjur på gården Ulvekärr.

–Målet är att komma upp i 1000 djur i slakt om året under 2006. För att klara den målsättningen måste vi få fram fler leverantörer av Kaprifolkött. Vi söker nya leverantörer hela tiden. Det finns också möjlighet att utveckla lammförsäljningen där vi märkt ett stort intresse från butikerna, säger Birgit Jönsson.

Swedish Meats i Skara sköter slakten, sedan finstyckar och mal Konsum Värmland till de butiker som inte själva styckar direkt i butiken, ett samarbete som man tycker fungerar väl.I dagsläget slaktas ca 600 Kaprifolnöt om året. Efterfrågan ökar hela tiden och från och med september finns konceptet tillgängligt för alla Coops butiker i området Bohuslän, Älvsborg och Göteborg, totalt ca 30 butiker. För att utveckla konceptet vidare har det funnits planer på att även starta upp en charkproduktion under Kaprifolkötts flagg.

Planerna kom så lång att man började skissa på ett samarbete tillsammans med familje- och charkföretaget Vedums chark utanför Vara men hittills har planerna fallit på att man i dagsläget inte klara av logistiken.

Fram till 2007 kommer Kaprifolkött att fortsätta i nuvarande form. Sedan är projekttiden slut. Att Kaprifolkött kommer fortleva är klart men inte i vilken form, troligen står det en omorganisation på schemat. –Vår fördel är att vi har kunden i närområdet. Kaprifolkött är ca 10-20 procent dyrare än konventionella varor, de flesta kunder tycker de får mycket för pengarna, avslutar Birgit Jönsson

2005-09-22