Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Öppet hus med eko-grisar på Ebbetorp

Den 12 augusti anordnade Swedish Meats och Länsstyrelsen i Skaraborg gemensam ett gårdsbesök och ”Öppet hus” hos eko-grisproducenterna Kerstin Fransson och Jens Dahlgren på gården Ebbetorp i Mofalla utanför Hjo. Ett 60-tal intresserade dök upp vilket var det största antal deltagare man haft på ett eko-gårdsbesök enligt arrangörerna. Deltagarna var lika delar eko-producenter, konventionella producenter och familjer. På plats fanns även representanter från Länsstyrelsen, Swedish Meats, Spannfood och Foderlotsen AB. Att valet föll på Ebbetorp när man skulle välja gård för evenemanget beror till stor del på att man nyligen satsat på en nybyggnation av ett grisstall med 400 slaktsvinsplatser för eko-grisar. Totalt har man nu 720 slaktsvinsplatser för KRAV-grisarna och blir därmed en av de största producenterna i landet


 Den beräknade årsproduktionen av eko-grisar är 2000 st om året och gårdens ekologiska del omsätter ca 2 miljoner kr årligen. Man har fortfarande en konventionell grisproduktion om 400 slaktsvinsplatser men den konventionella delen är under avveckling.

–Att vi valt att gå över till ekologisk produktion var i första hand en ekonomisk fråga, vi tjänar helt enkelt mer på KRAV-grisarna än på de konventionella, dessutom lämpar sig gården bra för den typen av produktion, säger Jens Dahlgren tv på bilden.

Det nya stallet är en investering på ca 2 miljoner, för de pengarna får man även en separat halmlada. Själva byggnaden är enkelt bygd. Den saknar automatisk utgödsling och ventilationssystem. I stället har man byggt med mycket luftinsläpp, öppet ”upp i nock” och utan läkt på väggarna så att luften lättare kan passera. I taket finns utfodringssystemet med värmeslingor för vinterdagarna eftersom man valt att utfodra med blött foder. Stallet innehåller 10 boxar med 40 grisar i varje. Till varje box hör en gräshage.Enligt Swedish Meats representant, tillika företagets ansvarig för tillförsel av gris, Billy Strid har man på senare tid upplevt en kraftig ökning av antalet KRAV-grisar som lämnas till slakt. Man har sett en liten ökning under 2:a och 3:e kvartalet och man beräknar att under 4:e kvartalet blir ökningen större. Totalt räknar man med att tillförseln ökar med 10 procent under 2005, eller 1500-2000 slaktsvin. Under 2006 beräknas ökningen bli 20 procent eller 3000 slaktsvin.

–Det är ett antal producenter som har utökat sin produktion och vi har också fått en helt ny, stor producent. Vi vill inte ha större ökningar än så här per år, 10 procent ökning per år är lagom för att marknaden och efterfrågan skall hinna med, säger Billy Strid. Avsättningen för den ökade andelen eko-fläsk ser man i en utökad charkproduktion eftersom man redan har en god tillgång på färsråvara från eko-nöt. På Swedish Meats har man märkt ett ökat intresse, särskilt från ICA när det gäller ekologiskt griskött.

–Tidigare var Coop, Hemköp och Willys de största kunderna, på senare tid har ICA kommit starkt, säger Billy Strid.

Efter en titt på det nya stallet och Krav-grisarna som trivsamt bökade runt i jorden och nyfiket betraktade den ovanligt stora beundrarskaran, var det dags för förtäring och trivsam samvaro i Mofalla Bygdegård. Arrangörerna bjöd på grillad naturligtvis KRAV-märkt karré och på eftermiddagen gavs utrymme för diskussioner.


Bland annat med företrädare för foderbranschen om de nya reglerna som kommer gälla för fodret till KRAV-grisar där alla KRAV-grisar skall utfodras med enbart certifierat ekologiskt foder år 2012. Många uttryckte bryderier inför beslutet men annars andades dagen tillförsikt och optimism inom näringen.

2005-09-08