Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Spelt på Wästgötarnas fält

I stora Levene mellan Lidköping och Vara på den västgötska slätten finns kvarnen som fört samman nio stycken eko- och tillika Speltodlare. Sedan mars 2004 bildar man föreningen Wästgötarna. Alla medlemmar är KRAV-anslutna och tillsammans förfogar man över 1000 hektar åker. I dagsläget tillverkar man tre olika speltprodukter, en veteprodukt och en rågprodukt. Fler produkter är på gång, bland annat från Ölands Lantvete. I år beräknas omsättningen att nå 300 000 kr, men med ett allt mer ökande intresse och ett flertal nya större kunder på gång så kommer den att öka.


-Vi har haft en fantastisk utveckling. Just nu maler vi 500 kg mjöl i veckan, men fortsätter efterfrågan öka att i den här takten är vi uppe i ett par ton i veckan innan jul. I år beräknas skörden komma upp i 200 ton och skörden ser lovande ut. Beräkningen visar på att 85 ton kommer att malas i år vilket genererar 50 ton siktat mjöl. Ungefär 55 procent går bort vid tillverkningen. Vi letar just nu efter en bra avsättning för spillprodukten. Intresset är mycket stort för den här typen av produkter och vi upplever en hausse just nu. Vi behöver inte söka upp kunderna utan de kommer till oss. Nya butiker hör av sig varje vecka, säger Per Fredriksson.Upprinnelsen till föreningen var eko-dagarna som hålls av Länsstyrelsen i Skara. Sex stycken av föreningens medlemmar deltog, ovetandes av varandra, och lyssnade på gästföreläsaren Hans Larsson. Han berättade om sitt arbete med att odla olika gamla sädessorter ur nordiska genbanken. De sex deltagarna blev intresserade och provodlade Spelt från ett kilo utsäde vardera, som tillhandahölls av Hans Larsson. Nicklas Dagman, Wästgörarnas ordförande, utförde sedan detektivarbete via länsstyrelsen och sammanförde de sex. Så bildades föreningen och tre ytterligare medlemmar tillkom. Föreningens ändamål är att Främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att samordna medlemmarnas ekologiska odling och försäljning. Föreningen är ett forum för utbyte av erfarenhet och kunskap. Efter föreningens bildande kom man i kontakt med Levene Kvarn och kvarnmästare Hans Harvigsson.


Kvarnmästare Hans Harvigsson tittar till mjölet.

–Utan Hans hade vi inte stått här idag. Han är nyckeln, en kunnig mjölnare och det har gett oss kvalitet direkt. Han är mycket försiktig med mjölet. Till exempel blåser han inte upp mjölet utan det transporteras via elevatorer. Det gör att E-vitaminhalten behålls i mjölet, annars oxiderar det, säger Arne Andreae en annan av medlemmarna.

Wästgötarna odlar ett 20-tal olika speltsorter, så kallade lantsorter med mycket smak och färg. De lämpar sig mycket väl för eko-odling. Spelt är ett sädesslag med ett långt strå.


Det kan bli mellan 130 och 160 cm högt jämfört med konventionella sorter som blir 60-70 cm högt. Längden på strået gör att plantan också får ett djupt rotsystem, och att marken skuggas och därmed slås ogräset ut. Eftersom strået är så långt blir kapilärkraften stark och axet kan utvinna mer kväve ur jorden. Dessutom hinner smittor sällan nå upp till axet innan skörd. Det tjocka skalet runt kärnan skyddar mot yttre påverkan som mögelangrepp och föroreningar. Det hårda tjocka skalet gör det nödvändigt med en särskild skalningsmaskin. En sådan har Wästgötarna införskaffat från Tyskland. När Ekoweb kommer på besök råder en febril aktivitet i kvarnen. En gång i veckan träffas alla Wästgötar och hjälps åt att packa mjölet. Man har en hög medlemsavgift vilket har gjort att man haft ett bra startkapital och dessutom bidrar det till att alla verkligen engagerar sig. Det är nödvändigt för verksamheten.


Arne Andre(th) och Anders Lunneryd är två av medlemmarna i Wästgötarna.

–Det lär dröja länge innan vi får betalt för alla timmar som lagts ner. Det är mycket jobb med allt från etiketter till arbete i kvarnen och marknadsföring. Men vi har förbaskat kul också. Föreningen är styrkan, ensam hade det varit alldeles för mycket arbete, säger Anders Lunneryd. Föreningen är själv mycket aktiv i marknadsföringen. Medlemmarna har egna aktiviteter i butikerna, demonstrationer och provsmakningar.

–Vår största utmaning är att hålla en jämn tillgång. Produkterna får inte plötsligt ta slut, då är vi borta från marknaden , någon ny chans får man inte och allt jobb har varit förgäves, avslutar Arne Andreae.

2005-08-18