Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Källebergs Mjölk –Närförsäljning med gott rykte

På Öboängen, beläget på natursköna Kållandsö i Vänern, finns det lilla eko-företaget Källebergs Mjölk. Gården Öboängen har drivits ekologiskt sedan början av 80-talet, då Torborg och Sven-Olof Widell flyttade dit med sin familj. Föresatsen var att man skulle vara ett självförsörjande hushåll. Som ”sällskapsko” införskaffades en fjällko. Den visade sig mjölka så mycket att familjen fick problem att göra av med all mjölk, varpå kalvar införskaffades och Torborg började experimentera med ystning. Några storköksgrytor inhandlades och byggdes om och utgjorde grunden för gårdsmejeriet. År 2002 levererades den sista mjölken till Arla, besättningen som vuxit till sju fjällkor var för liten för att få leverera till mejerijätten. Efter denna tidpunkt användes all mjölk till den egna produktionen.


Besättningen består fortfarande av sju fjällkor och Sven-Olof Widell är nöjd med storleken på verksamheten.

–Vi har inga ambitioner att växa. Allt vi tillverkar blir sålt. Vi tillverkar så mycket som korna mjölkar och besättningen är lagom stor för den 14 hektar stora gården, säger han. Korna utfodras till 90 procent med stråfoder, detta kompletteras med en egenproducerad kraftfoderblandning på blandsäd och bönor. Varje ko mjölkar 5000 liter om året. Vid osttillverkningen får man fram 12 kg per 100 liter mjölk.

–De ger fet fin mjölk som gör att vi får god utväxling vid ostproduktionen, snittet brukar annars ligga på 10 kg ost per 100 liter mjölk. Man omsätter runt 200 000 kr om året.

De produkter som tillverkas är fil, yoghurt, och feta-ost. Dessutom tillverkar man ostkaka när efterfrågan finns. Nyligen har man också börjat tillverka hårdost för att få avsättning för eventuell överproduktion. Feta-osten har blivit en storsäljare. Flera restauranger i bygden har börjat använda den för sina fantastiska smältegenskapers skull.

–Många undrar om vi inte skall produktutveckla och börja tillsätta sylt och socker i vår fil och yoghurt. Det kommer vi inte att göra. Det finns så många andra produkter i den kategorin och vi har hittat vår nisch.

Familjen Widell´s affärsidé är att sälja sina produkter i närområdet. Man finns representerad i ett antal ICA-butiker runt om i bygden. Man distribuerar sina varor själva och i några butiker sköter man även upplockningen av varorna i hyllorna.–Det gick kanske inte ihop prismässigt, men det var ovärderlig PR, avslutar Sven-Olof Widell innan han går vidare för att släppa ut sina fjällkor på nytt bete.

–På de ställen där vi själva ser om tillgången och ordningen i hyllorna märker vi en ökad försäljning om ca 30 procent, säger Sven-Olof Widell. Eftersom man har svårt att konkurrera med priset är det goda ryktet och närkontakten med kunderna som får stå för marknadsföringen.

Sven-Olof berättar om damen som tagit färdtjänst till butiken för att handla fil från Källebergs, den var slut när hon kom fram. Hon ringde då Sven-Olof och beklagade sig. Då gjorde man snabbt en specialleverans så kunden fick sina varor.

2005-08-03