Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Hallandsfrökontor hanterar 2500 ton KRAV-spannmål

Hallands Frökontor i Slöinge i Halland växer så det knakar. Förra året utökade man sin verksamhet med att köpa företaget Kullenbergs maskinförsäljning. Detta gör att det idag sammanlagt arbetar 21 personer på Hallandsfrökontor och att omsättningen steg från 83 miljoner kronor till 120 miljoner kronor ifjol.


-Skörden ser generellt sett bra ut här i Halland. Det som har levererats innan regnet har hållit en bra kvalitet. Nu får vi väl se hur regnet påverkat kvalitén på spannmålen. Skördevolymerna verkar normala. De flesta av våra 15 -20 KRAV-kunder är lokala. Vi köper även en liten del ekologisk spannmål från Östergötland och Västergötland. Årligen köper vi in cirka 2500 ton KRAV-spannmål som sedan säljs vidare till systerföretaget Berte Qvarn där det förädlas till olika mjölprodukter, säger Nils Anders Nilsson, VD Hallands Frökontor. -Vi ser KRAV-spannmålen som en viktig nisch i vårt företag. Däremot finns en viss osäkerhet inför framtiden på vart KRAV-spannmålsmarknaden tar vägen. Idag har vi en stabil avsättning på KRAV-spannmålen, men vi ser inga tendenser på en ökad marknad i Sverige. På senare tid har många säljare hört av sig till oss, men just nu har vi tyvärr ingen möjlighet att avsätta mer på vår marknad, säger Nils Anders.-Just nu testar vi en ny dinkelmjölprodukt tillsammans med Berte Qvarn, men det är endast små volymer vi pratar om. Några nya storsäljare på KRAV-sidan har vi inte på gång tillsammans med Berte Qvarn. Vi skulle vara mycket glada om avsättningen på KRAV-foderspannmål skulle öka, avslutar Nils Anders Nilsson.

Hallands Frökontor säljer också utsäde, fröer, mineralgödsel, växtskyddsmedel och andra förnödenheter till lantbruket.

Hallands Frökontor har en total lagringsvolym på 12 000 ton och årligen hanterar företaget 35 000 ton spannmål, varav 2 500 ton är KRAV-spannmål. 

2004-10-13