Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Skörden i full gång på Kållandsö


  Lars Karlsson är nöjd med årets höstraps skörd.

Jan Karlsson och Klaes Djup driver tillsammans HB Sunnegatabys Lantbruk på Kållandsö utanför Lidköping. De brukar tillsammans 325 hektar, varav 195 hektar odlas ekologiskt på knappt 100 olika skiften. Jan började odla ekologsikt 1999 och sedan dess har eko-arealen kontinuerligt utökats. Det mesta som eko-odlas säljs till Lantmännen och EcoTrade.

Företaget odlar höstvete, maltkorn, åkerböna, havre, höstraps och gröngödlingsvallar. Man har också gjort försök med att odla ärtor ekologiskt men det funkar inte på de styva jordarna på Kållandsö. Växtföljden är fyrårig med höstvete/höstraps, åkerböna, havre/korn med insådd och sedan en ettårig gröngödslingsvall. Jan tycker att det är spännande att odla ekologiskt och skulle gärna lägga om hela företaget till ekologisk produktion. Just nu vet han dock inte vad politikerna vill så därför avvaktar företaget förändringen.


  Maltkorn av sorten Barke.


  Havre för USA export

– Vi har märkt att det är lättare att få bra kontrakt när man odlar större arealer. I år odlar vi maltkorn av sorten Barke för fösta gången. Vi hoppas på att kunna skörda 3 ton per hektar. Eko-höstrapsen skördades färdigt för ett par dagar sedan och den gav 2,5 ton. Detta trots att älgen går hårt åt rapsen här ute, säger Lars Karlsson. – Vi odlar även havre som skall exporteras till USA (NOP-harve), sorten Sang, för första gången. I havren eller kornet brukar vi så in en klöverblandning precis innan axgång. Sås gröngödslingen in tidigare så växer gröngödslingen till för kraftigt första året och vi får problem med tröskningen. I år har vi även investerat i lite nötkreatur tillsammans med en granne. Intresset för djur och natur är stort och det är en fröjd att bruka jorden här ute på Kållandsö. Visst är det många skiften, men det vore synd om de växte igen, avslutar Lars Karlsson.


  Nötkretur på bete på Kållandsö.

2004-08-19