Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekokraft skördar vall med Big M

I mitten av juli besökte Ekoweb Gotland och Alva socken. Där var Ekokrafts VD Svante Bedelin, tillika eko-mjölkbonde, i full fart med att skörda vall med sin tyska slåttermaskin Krone Big M med en arbetsbredd på 9,2 meter. I år räknar Svante med att över 1000 hektar vall kommer att skördas vid 10 olika eko-lantbrukare med Big M för Ekokrafts räkning på Gotland.


 


Maskinen gör bäst arbete när vallen är torr och körs med en hastighet av cirka 6-7 kilometer i timmen med ett motorvarv på 1100 per minut. Under normala förhållande slår och stränglägger Svante cirka 3-6 hektar i timmen. Slåttermaskinen slår effektivt sönder stjälkarna vilket gör att vallen torkar en dag snabbare än vid vanlig strängläggning med slåtterkross. Stubbhöjden är 6 - 10 cm för att luften skall komma under strängen och torka vallen fortare och att man slipper inblandning av jord. Snabb torktid är viktigt för att få en bra kvalitet på slutprodukten.Efter att fältet är slaget och stränglagt väntar Svante två dagar med att vända vallen. Därefter vänds vallen två gånger till. Målet är att få en ts-halt på cirka 65 procent. Om man torkar vallen till en högre ts-halt blir spillet av små blad för stort. Vallen vid Svante innehåller luzern, rödklöver, vitklöver, kärringtand, ängsvingel och timotej.Strängarna plockas upp och hackas med en modifierad exakthack, JF 3500, till bitar på 5 – 20 mm. Det är viktigt att vallen hackas jämt både i produktions- och transporthänseende. Den hackade vallen sprutas därefter in i specialbyggda ”täta” lådor med lastväxlare och transporteras sedan till produktionsanläggningen i Roma.  I Roma processas vallen till eko-pellets. Eko-pelletsen torkas till en ts-halt på cirka 90 procent. Eko-pelletsen säljs sedan som KRAV-godkänt kraftfoder till främst ekologisk mjölkbönder runt omkring i Sverige. Lantmännen är Ekokrafts största kund och köper merparten av årets produktion. Totalt räknar Ekokraft med att producera 1300 ton ekopellets under 2004. Svante hoppas i framtiden kunna sälja eko-pelletsen som hästfoder, vilket är något företaget just nu arbetar med att få igång.

En stor fördel med ekopelletsen är att den är billig att transportera om man tittar på näringsinnehållet. Proteinhalten i produkten varierar mellan 14 – 16 procent och om några år tror Svante att ekopelletsen kommer ha en proteinhalt på 17 -18 procent. Från fabriken i Roma kostar eko-pelletsen cirka 1,85 kronor per kilo plus frakt. Om man är intresserad av att köpa eko-pellets eller få mer information om produkten kan man kontakta Svante Bedelin på 070 – 7414099. 

2004-08-05