Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Förväntad minskning av eko-mjölsproduktionen på Nord Mills


Till Nord Mills kvarn i Uppsala kommer under högsäsong 8 lastbilar om dygnet med spannmål. Det går även att lämna av spannmål direkt till Nord Mills via tåg eller båt, då kvarnen ligger alldeles nere vid Fyrisån. Uppsalakvarnen är den enda inom Nord Mills som producerar ekologiskt mjöl i Sverige. Totalt maler kvarnen 100 000 ton råg och vete per år, rensad vikt, varav 3-4000 ton är ekologiskt.

t.v. Spannmål togs tidigare ofta upp från båtar på Fyrisån med denna kedjetransportör

Lars Hernell, platschef på Nord Mills i Uppsala berättar att företaget köper upp ekologisk spannmål via treåriga avtal med Eco Trade. Odlingsområdet för den ekologiska spannmålen är främst Uppland och Västmanland. Eko-spannmål som produceras längre söderut i landet skickas ofta till Cerealias kvarn i danska Lundeskov.

– Tyvärr är ekologiskt lite på nedåtgående nu. Särskilt på bagerisidan har försäljningen minskat successivt de senaste 2 åren. Det beror på att vår huvudkund Cerealia Bakeries inte har samma ekologiska sortiment som Schulstad och


Lars Hernell och Robert HedbergJuvelbagerierna innan de blev uppköpta av Cerealia. Eko-mjölsförsäljningen till bagerinäringen tror vi kommer att minska ytterligare i år och kanske försvinna. Det innebär isåfall en försäljningsminskning med upp till 1000 ton, säger Lars Hernell.


Hushållsmjölet säljer i stort sett i konstanta mängder, cirka 1000 ton per år. Resten av mjölet går till bagerier och en liten del till foderindustrin i form av ekologiskt kli. Allt ekologiskt mjöl som säljs är KRAV-märkt.

Robert Hedberg, som är kvarnmästare på Nord Mills, har fått sin utbildning på en speciell kvarnmästarskola i Schweiz. Han berättar att KRAV-spannmål är lite dyrare i produktion än konventionellt spannmål.

- Vi måste låta den aktuella linjen stå och gå tom i cirka en timme och sopa ur den innan vi kan börja med en ny spannmålssort. Eftersom de ekologiska volymerna är så små blir det mycket tomkörning per ton producerat mjöl, säger Robert.

t.v. Mjölet körs genom en serie valsar och siktar

Den ekologiska spannmålen mals i den minsta av kvarnens produktionslinjer, som består av en serie valsar och siktar. Linjen bearbetar 2 ton spannmål i timmen. De två större linjerna klarar av 5 respektive 8 ton i timmen, och totalt processas cirka 360 ton spannmål per dygn. Robert visar även förpackningsavdelningen där olika malningar blandats till önskad mjölkvalitet, och förpackas till exempelvis hushållsmjölet ”Kungsörnen Ekologiskt”.

t.h. Mjöl flyttas mellan olika avdelningar i ett nät av rör- Vid tillräckligt stora volymer kan vi mala mjöl särskilt efter kundens önskemål, men oftast kan vi blanda till det efterfrågade mjölet utifrån de kvalitéer vi har. När det gäller det ekologiska mjölet skulle vi kunna tillverka 10 000 ton om året om vi bara hade kunder till det, säger Robert Hedberg.

 t.v. Totala lagringsvolymenpå Nord Mills Uppsalakvarn är 25 000 ton spannmål och 4000 ton mjöl. 

2004-05-26