Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Värmebehandlat utsäde; ThermoSeed


Fröet till en ny KRAV-godkänd betningsmetod såddes redan på 1800 talet. Då uppfanns en metod som bestod i att man badade utsäde i varmvatten för att bli av med växtsjukdomar, men metoden innebar höga kostnader för torkning av utsädet och gav ofta dålig grobarhet.

Sedan 1990-talet har innovationsföretaget Acanova emellertid vidareutvecklat metoden till konceptet ThermoSeed som inte har varmvattenmetodens nackdelar. Nu byggs en fullskalig anläggning för värmebehandling av utsäde i Skara, som beräknas vara i bruk år 2005.

- En stor fördel med ThermoSeed är att arbetsmiljön förbättras för dem som arbetar med utsädet. De slipper komma i kontakt med kemikalier. Dessutom kan överblivet utsäde användas som foder eller människoföda. Metoden är tänkt att användas både i konventionell och i ekologisk odling, säger Gustaf Forsberg som är doktorand på Acanova.

Gustaf, som är civilingenjör och agronom, har arbetat med projektet ThermoSeed sedan 1989, och har tidigare bland annat arbetat med att utveckla en elektronisk ”näsa” för vinkvalitet. Han visar en pilotanläggning som finns i Svenska Lantmännens lokaler i Uppsala, och berättar vidare om hur ThermoSeed fungerar. 

(t.h.) Gustaf Forsberg visar ånginjektorn på pilotanläggningen för ThermoSeed - Vi använder idag ånga istället för vatten för att döda av smittan. Fukten behövs för att upphettningen ska bli tillräckligt snabb på kornets yta utan att skada den känsliga kärnan. Det innebär dock att smitta som sitter djupt i kärnan inte bekämpas lika effektivt som de ytliga. Flygsot på vete och korn reduceras därför bara till 50 procent, men övriga frösjukdomar kan behandlas mycket effektivt berättar Gustaf. 

Ångan passerar spannmålen i en ”fluidbädd” där kornen hela tiden blandas om. Luften recirkuleras sedan i en cyklon där damm och boss avlägsnas. Spannmålen går till en avdelning där den snabbt kyls av för att värmen inte ska försämra fröets grobarhet.

(t.v.) Ångan går igenom perforerad plåt upp till spannmålsbädden. Foto: Johan Lagerholm.

- Temperatur och luftfuktighet kan vi reglera väldigt väl. Temperaturen kan variera +/- några tiondelar av en grad, och luftfuktigheten ett par tiondels procent. Det nya systemet som

byggs i Skara kommer att medge ännu större precision, eftersom en mindre del av utsädet där kommer i kontakt med kylande ytor, säger Gustaf. 

Varje behandling anpassas efter utsädespartiets värmetolerans och smittograd. Ett förtest på lab avgör hur parametrarna ska ställas in. Pilotanläggningen är dimensionerad för att behandla 1-2 ton utsäde i timmen. Enligt planerna ska den fullskaliga anläggningen kunna behandla 200 ton utsäde per dygn.

Effekten av ThermoSeed har testats i försök i flera länder, i fält såväl som i växthus och på lab. Resultaten visar att effekten av behandlingen i de flesta fall motsvarar effekten av kemisk betning. På exempelvis vete bekämpas fusarium, stinksot och brunfläcksjuka med fullgod verkan. Priset för behandlingen beräknas bli ungefär detsamma som i konventionell betning.

Rolf Söderholm (t.h.) och Ove Jansson (mitten) på Lantmännen Utsäde tycker att det skulle vara en fördel att slippa komma i kontakt med i kemiskt betat utsäde i jobbet. (Gustaf t.h).


2004-07-30