Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-marknaden i USA - Trender och statistik

USA utgör enligt företaget Organic Monitor världens största marknad för ekologiska livsmedel. Tillväxten på den amerikanska eko-marknaden har legat runt 20 procent per år sedan 1990. Prognoser talar för 20 miljarder dollar i försäljningsvärde 2005.


Tim Larsen

Sett till den totala marknaden för livsmedel i USA utgör eko-produkternas försäljningsvärde dock inte mer än 2 procent, enligt IFOAM: s rapport ”the World of Organic Agriculture". Arealen eko-certifierad jordbruksmark uppgår i USA till cirka 950 000 hektar. Det är en långt mindre areal än den certifierade eko-arealen i Europa som uppgår till cirka 5,5 miljoner hektar. På BioFach 2004 i Tyskland hade den amerikanska montern trots det ett tydligt budskap: EXPORT! Ekoweb talade bland andra med Tim Larsen som representerar US Organic Export Initiative. Han avvisar helt tanken på att Europa skulle ligga längre fram än USA när det gäller ekologisk produktion. – I USA fanns det uttalade koncept för alternativodling redan på 1940-talet, dundrar Tim. Men européerna är så misstänksamma mot våra produkter. Därför har en del amerikanska företag med vanliga jordbruksprodukter som t.ex. spannmål hoppat av BioFach i år, menar Tim Larsen.

I USA-montern märks också att fokus ligger på produkter som inte produceras i så stor utsträckning inom EU, t.ex. dadlar, sojaprodukter, specialvete, russin och mandlar. Dave Alexander, VD och en av grundarna till USA-baserade handelsföretaget Global Organics ltd, berättar om sitt företag.

– Vi säljer kaliforniska russin, mandlar och katrinplommon till EU, och Italiensk choklad och Belgiska sötningsmedel till USA. Vår största produkt är rörsocker som produceras på en 19000 hektar stor plantage i Brasilien. Det är världens största ekologiska sockerrörsodling och


I Green Cane Project produceras ekologiskt rörsocker på 14 000 hektar mark.

vi säljer socker därifrån till bland andra COOP och Saltå kvarn, säger Dave.

Katherine DiMatteo från amerikanska Organic Trade Association (OTA) höll ett anförande om aktuella trender och statistik på USA-marknaden.


Katherine DiMatteo

– Cirka 45 procent av USA: s befolkning har någon gång köpt ekologiska varor och 10 procent av befolkningen handlar återkommande eko-varor. Strax över hälften av eko-produkterna säljs via vanliga livsmedelsaffärer. Övriga större säljkanaler är hälsokostaffärer, ”bondens egen marknad” och det som i USA kallas för Natural Food Supermarkets, berättar Katherine DiMatteo.

Bland affärerna för naturkost nämner Katherine DiMatteo ”Whole Foods” och ”Wild Oats” som viktiga, då de är tillräckligt stora för att kunna konkurrera med vanliga livsmedelsaffärer om eko-kunderna. Därmed driver de på utvecklingen och bidrar till att öka utbudet av eko-varor även bland de 31 000 vanliga livsmedelsaffärerna i USA, vilket enligt Katherine betyder mycket för att få upp volymerna.

En tydlig marknadstrend på USA-marknaden är, enligt Katherine DiMatteo, att ekologiska produkter numera har blivit tillgängliga för fler konsumentgrupper. Förutom att eko-produkterna blivit fler i vanliga livsmedelsaffärer, har de också dykt upp i 7-eleven butiker, i fikaautomater på skolor, i presentkorgar med frukter och som tillval på en del flygresor. Hon visade också med en graf hur fokus delvis har flyttats från att tidigare nästan uteslutande ha legat på eko-matens hälsoaspekter, till att numera också attrahera många från den kundgrupp som sätter högt fokus på matens exklusivitet och smak. Eko-livsmedel överlappar både marknaden för mat med inriktning på ”gourmet” och mat med inriktning på hälsa.

När det gäller specifika produktgrupper med


stor potential i USA valde dock Katherine DiMatteo att lyfta fram en produkt utanför livsmedelssektorn. Hon trodde starkt på ekologiska kläder som en produkt med möjligheter till en hög tillväxt de närmsta 5 åren.

2004-05-12