Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Brittisk eko- marknad; hemkär men importberoende


Brittiska marknaden är idag värd motsvarande 20 miljarder kronor. Där ingår 1600 brittiska certifierade ekologiska företag, och 4000 ekologiska primärproducenter. I Storbritannien är ekologiskt oftast synonymt med lokalproducerat. Runt 60 procent av britterna köper enligt Organic food and farming report 2003 helst ekologiska livsmedel producerade i landet, och i Wales svarade hela 81 procent att de föredrar brittiska ekologiska livsmedel.

Storbritanniens motsvarighet till KRAV är Soil Association Ltd, och Ekoweb fick en pratstund med företagets Senior Certification Officer, Lee Holdstock.

Soil Association Ltd certifierar mer än 70 procent av den ekologiska produktionen i UK. Certifieringsorganet knoppades av år 1976 från den välgörenhetsorganisation som fortfarande finns kvar och arbetar aktivt för att främja ekologisk konsumtion i Storbritannien.

- Svenska produkter har stort förtroende, KRAV-märkningen är väldigt hård vad det gäller bland annat djurvälfärd. Även Soil Associations regler är hårda, vi har exempelvis inte kunnat certifiera någon ekologisk parmesanost eftersom de traditionella små producenterna oftast har för dålig dokumentation av utevistelse och annat. Detta är en spegling av brittiska konsumenters höga krav på hur djuren ska hanteras, och skiljer sig från EU-reglerna, säger Lee Holdstock.

År 2004 är året då många brittiska ekologiska förädlings- och försäljningsföretag försöker minska förlusterna och några nya storsatsningar förväntar sig därför inte Lee Holdstock. Bland de större brittiska aktörerna nämner Lee Yeo Valley, med en omsättning på 8,5 euro, samt Doves Farm, Clearspring och Rasanco. Finns det någon möjlighet för svenska företag att slå sig in på den brittiska marknaden?

 


Lee Holdstock, Soil Association

– Importen av ekologiskt till Storbritannien har minskat successivt de senaste åren, men vi importerar fortfarande 76 procent av frukt- och grönsakerna, samt totalt cirka 56 procent av de ekologiska produkterna. Förra året låg totala eko-importen på 66 procent, säger Lee Holdstock.


Robert Duxbury, True Food Values

Robert Duxbury, mannen bakom brittiska livsmedelsjätten Sainsburys eko-satsning, menar att regeringens målsättning att 70 procent av de ekologiska livsmedlen ska produceras i UK har gjort att de flesta brittiska handelskedjor ökat antalet eko-artiklar i hyllorna. I målsättningen ingår inte sådana livsmedel som inte kan produceras i UK. Satsningen har bidragit till att säkra den inhemska marknaden och minska importen, menar Duxbury. Detta gör att det idag är svårare för utländska företag att börja exportera till Storbritannien.

- Jag kan tänka mig några få sätt för en produkt att ta sig in på den brittiska eko-marknaden. Den kan vara producerad på ett sätt som inte vi klarar. Exempelvis tycks inte trycket av GMO vara så stort i Sverige som det är i UK,

och det kommer absolut att vara en fördel i framtiden att producera ”garanterat GMO-fria” livsmedel. Ett annat sätt är om produkten är unik, som älgkött eller något vi inte har. Andra länder kan också ha en fördel av att sälja livsmedel till UK som vi inte kan producera själva under en viss del av året, men den fördelen gäller kanske inte Sverige….

Robert Duxbury har just valt att lämna företaget och starta eget i branschen. Konsultfirman ”True Food Values” ska hjälpa små som stora företag att hitta ”lösningar med integritet”.

– Att bara sälja ekologiskt är inte tillräckligt. Kunden måste förstå varför produkten odlats ekologiskt. Med ”integritet” i det här fallet menar jag att skapa förståelse för vad som gör en ekologisk produkt annorlunda än andra produkter. I ett ytterligare steg vill producenten framhålla att produkten är bättre än andra produkter, vilket inte minst är politiskt viktigt. Men det går aldrig att sälja en produkt genom att säga att de andra produkterna är dåliga, säger Duxbury.

Han vill betona vikten av att informera människor om vad deras köp bidrar till, t ex genom information om källan till produkten. På Sainsburys ser kunden idag ofta bilder av gården där livsmedlet producerats, och bonden själv. Rent konkret hjälper han nu producenter och handelskedjor, inte uteslutande ekologiska, att möta varandras behov. Robert Duxburys råd till 


kunderna kan säkert komma till nytta, då han har 23 års erfarenhet av stormarknadsbranschen att luta sig mot.

2004-06-30