Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mer ekologiskt på ICA

ICA har idag en andel på 37 procent av den svenska marknaden för dagligvaruhandel. Företaget har som målsättning att erbjuda ett ekologiskt alternativ i alla artikelgrupper där det går att ta fram, och att kunder som vill köpa ekologiskt ska kunna göra det hos ICA. De ställer också krav på de butiker som vill kalla sig ICA Miljöbutik att de ska ha ett brett urval av KRAV-märkta varor. I dagsläget står 360 ICA Miljöbutiker för 70 procent av ICA:s butiksomsättning. Anna Carlsson som är miljöansvarig på ICA Sverige, driver eko-frågor på ett övergripande plan inom företaget.


Anna Carlsson, miljöansvarig ICA Sverige, vill gärna lyfta fram eko-produkterna bättre i butik.

 – Jag arbetar för att öka andelen ekologiska produkter inom ICA genom att sätta upp rimliga mål i utvecklingen av sortimentet. Vi vill både öka sortimentet och öka försäljningen av ekologiskt. Det handlar mycket om att informera och stötta inköpsorganisationen och ta fram statistik som övertygar inköpare. Jag puffar mot butik för exempelvis Ekologiska Lantbrukarnas aktiviteter, som ett sätt att informera kunderna om ekologiskt, och delger dem försäljningssiffror för att uppmuntra, säger Anna.

Arbetet med information om ekologiska produkter mot butiker sker exempelvis via ICA:s egna konsulter. Det är varugruppscheferna, butiksprofilerna och butikerna själva som bestämmer vilka ekologiska varor som tas in på butikshyllorna. I ICA: s centrala sortiment finns idag totalt 450 ekologiska produkter, av dessa går 130  stycken under det egna märket ICA Ekologiskt.

  Antalet produkter i ICA Ekologiskt ökar kontinuerligt, och just nu väntar ett antal produkter på godkännande från KRAV. Men det händer förstås också att eko-produkter tas ur sortimentet.

- Jag tror mer på att ha ett sortiment som säljer bra än att till varje pris ha ekologiska varor på hyllorna. De varor som inte sålt bra är ofta för smala och når inte ut till folk, exempelvis vissa gryner och såser. Men ibland försvinner en produkt ur butik för att producenten slutat tillverka produkten, säger Anna.

Anna vill markera skillnaden mellan försäljning i pengar- och i andel räknat. Ekologiska färska kryddor hade under 2003 en försäljningsandel på 38 procent, eko-morötter 21 procent och ekologisk barnmat 12 procent av totala försäljningen av varan. Samtidigt säljer ekologiskt kaffe, knäckebröd, och mjölk mest i kronor räknat. En låg andel inom en varugrupp kan ändå innebära försäljning för stora belopp i ekosammanhang.

Vid prissättning av konventionella varor läggs en viss procents marginal på priset, men när det gäller ekologiskt föreslår ICA ett pris till butikerna


– Ekologiskt har mer sin plats på kartan nu än tidigare, det är fortfarande en liten, men inte obetydlig produktionsgren, säger Anna där ett antal kronor och ören läggs på. Detta för att inte priset ska dra iväg allt för mycket. I slutänden är det dock alltid handlaren som avgör vilken pris som ska sättas på varan.

– Ett problem med marknadsföringen av ekologiskt är att produkten måste finnas i de flesta butiker och i tillräcklig volym för att vi ska kunna ta med den på ett reklamblad. Tar varan slut eller saknas i butik blir kunderna missnöjda. Det handlar i slutänden om att vi vill ha nöjda kunder, och inte alls om ovilja mot ekologiskt från våran sida, menar Anna Carlsson


I varumärket ICA Ekologiskt är alla produkter KRAV-märkta

Torgkassen, miljöbutik i Uppsala, säljer mycket ekologiska varor enligt ICA:s eko-index som visar hur stor del av omsättningen som är ekologisk. Petra Flygare, miljöansvarig i butiken, kan inte ange någon speciell eko-produkt hon saknar i dagens sortiment, förutom fisk.

- Det kommer in nya eko-produkter hela tiden. Där ICA Ekologiskt inte har något alternativ köper vi in från grossister som Kung Markatta, eller lokala producenter. Särskilt på sommarhalvåret finns god tillgång på lokala produkter. Vi köper bland annat bröd, kött och grönsaker från Uppsalatrakten, säger Petra Flygare.

Petra menar att för att öka försäljningen av eko-produkter måste dessa märkas ut och lyftas fram, samt figurera i annonsering och kundbrev då och då. Samma princip gäller som för andra nya varor. Butiksaktiviteter av det här slaget ökar alltid försäljningen, då de ger kunden chansen att upptäcka en produkt.

2004-07-23