Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Marknadsgrepp på Ekologiska lantbrukarna


Karolina Jerkebring

På Ekologiska Lantbrukarna arbetar fem personer på heltid, samt några timanställda. Karolina Jerkebring har titeln marknadsansvarig på Ekologiska Lantbrukarna. Hon hanterar bland annat försäljningssiffror och statistik, samt skriver artiklar till organisationens skrifter och extern media. Skriften ”Växande Marknad” som sammanställer den årliga utvecklingen på svenska eko-marknaden, hoppas hon ha färdigställt innan sommaren.

Karolina, hur ser du på utvecklingen på eko-marknaden just nu?

- Jag tycker att delar av handeln är med och driver ekologiskt väldigt bra idag, exempelvis ICA Miljöbutiker och Coop har ekologiskt som en del av sin profilering. Också producenterna gör ett bra arbete, men aktörerna där emellan ligger lite efter i det arbetet. Det gäller livsmedelsindustri och offentlig sektor, grossister med flera, säger Karolina.

-  Försäljningen av ekologiska ägg har växt rekordartat. Under 2003 ökade försäljningen med hela 40 %. På grönsakssidan finns god efterfrågan, men försäljningen

har minskat bland annat på grund av att det har varit brist på svenska produkter. Mjölk utgör fortfarande den absolut största delen av försäljningen och där förväntas fortsatt tillväxt, men i lägre takt än tidigare. Efterfrågan på ekologisk spannmål ökar, men då det finns god tillgång på ekologisk spannmål är vi till stor del exportberoende. Kött hanteras fortfarande i väldigt små volymer, så där finns mycket kvar att göra. Exempelvis kunde det ekologiska grisköttet profileras mycket mer med utevistelse. Jag tycker att det är positivt att det kommit så många nya ekologiska kvalitetsprodukter på europamarknaden, för då kopplas ekologiskt ihop med matglädje och bra kvalitet, och vi kan nå nya konsumentgrupper. Personligen hoppas jag på många nya goda svenska eko-ostar… 

Vad är det viktigast att eko-branschen arbetar på just nu, och vad bromsar utvecklingen på eko-marknaden?

– Jag tycker först och främst att vi borde satsa på de mervärden som ligger hos lantbrukaren. För Ekologiska Lantbrukarnas del innebär det att arbeta med marknadskoncepten Bondens Ekologi och Ekobonde på besök, för att stärka trovärdigheten och identiteten för de ekologiska varumärkena. Eko-branschen behöver också arbeta med att skapa matglädje kring ekologiskt. Exempelvis kan det ske genom att hjälpa restauranger att börja använda och lyfta fram ekologiskt. Utomlands är det vanligt att restauranger profilerar sig med ekologisk mat, det är mycket vanligare i Köpenhamn och New York än här. Jag tycker även att vi bör öka andelen ekologiskt i offentlig sektor, för att öka volymerna och få bort småskaliga nackdelar, säger Karolina.

- Ekologiskt är en liten marknad i Sverige, det finns bara cirka 3900 olika ekologiska produkter i handeln idag. Vi måste hela tiden arbeta med produktutveckling och marknadsföring på samma sätt som man gör med vanliga produkter för att bibehålla och öka marknadsandelarna, säger Karolina.

Cirka 2500 lantbrukare och intressenter är medlemmar i Ekologiska Lantbrukarna. Cirka 50 procent av medlemmarna i Ekologiska Lantbrukarna har inte en KRAV-certifierat sin produktion.


- Vi försöker inte påverka våra medlemmar att bli KRAV-certifierade. Det är bra om våra medlemmar är anslutna för det ger ett starkare KRAV-märke. Men de som inte valt att ansluta sig till KRAV har naturligtvis en anledning att avstå, som att det är för dyrt i förhållande av vad de får ut i mervärde eller att de helt enkelt inte har någon produktförsäljning, avslutar Karolina.


Ekologiska Lantbrukarnas satsning på marknadsföring för ekologiskt via konceptet ”Ekobonde på besök” har visat sig lyckat att döma av resultaten från den första säsongen. Sedan i höstas har ett hundratal aktiviteter genomförts i 60 butiker i skilda landsändar. Idén går ut på att en eko-lantbrukare finns i butiken, med information och smakprover på ekologiskt mat, så att kunderna kan ställa frågor och får en chans att upptäcka ekologiskt. En av butikerna som köpt in tjänsten ”Ekobonde på besök” är ICA Torgkassen i Uppsala. Butiken uppmätte kraftigt ökade försäljningssiffror på ekologiskt i anslutning till kampanjen. Petra Flygare, miljöansvarig på ICA Torgkassen i Uppsala, tror inte att försäljningsökningen enbart berodde på prissänkningen som gjordes i samband med demonstrationen.

- Jag tror att placeringen är minst lika viktig. Vi såg en kraftigt ökad försäljning av exempelvis ekologiska passerade tomater, och dem hade vi inte sänkt priset på utan endast exponerat bättre. Det samma gäller eko-morötter och lök, som endast prissänkts marginellt. Just i fallet ekologiskt är det bra att kunderna får svar på sina frågor. Många som kom fram till ”vår” ekobonde hade ingen aning om vad KRAV stod för, medan andra var väldigt insatta, säger Petra Flygare.

Försäljningen av KRAV-märkt lök ökade med 48 procent, passerade tomater med 76 procent. Dock har ingen särskild uppföljning gjorts av eko-försäljningen efter kampanjen.

2004-06-16