Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

LRF:s Caroline Trapp om ekologiskt

Högst upp i LRF-borgen, även kallad ”bondtolvan”, i centrala Stockholm sitter LRF:s ordförande Caroline Trapp. Caroline representerar som LRF-ordförande 157 000 medlemmar. Av dessa bedriver cirka 12 procent, eller nära 10 000 medlemmar, ekologiskt lantbruk.

När Ekoweb träffar Caroline är hon hes efter att dagen innan ha talat inför 800 personer under ett möte med Sparbanken, Swedish Meats, med flera, där även jordbruksminister Ann-Christin Nykvist medverkade. Caroline tycker att det är märkligt att det mål regeringen har satt upp för ekologiskt lantbruk utgör en viss procent av produktionen när det inte finns något mål för den totala produktionen, och påpekade även detta för ministern under mötet. Hon efterlyser alltså ett produktionsmål, det vill säga den svenska livsmedelsproduktionen borde stödjas bättre från regeringshåll, oavsett om de är ekologiska eller konventionella.

Hur kommer LRF att stödja ekologiskt under 2004?

-Från LRF:s sida kommer vi att vara fullt sysselsatta under 2004 med att få marknaden att köpa svenskproducerade 


Caroline Trapp, ordförande LRF


LRF, "Bondtolvan"...

livsmedel, alltså inte specifikt de ekologiska. Men marknadsföringen för konventionella respektive ekologiska produkter hjälper fram varandra. Vi måste dra det här lasset tillsammans. Den största frågan för oss är egentligen det framtida LBU-programmet*. Vi måste fundera på hur LRF vill att eko-programmet efter 2006 ska utformas, säger Caroline.

Jämfört med lantbruksorganisationer i många andra länder är LRF är den lantbruksorganisation som haft minst problem med motsättningar mellan olika falanger, och det tycker Caroline är viktigt.

– Samarbete måste kunna ske som överallt annars på marknaden, där man kan välja olika sätt att producera en vara. Vi tjänar ingenting på smutskastning!

Hur arbetar LRF med ekologiska frågor?

– På tjänstemannanivå arbetar en person, Kjell Ivarsson, cirka 50 procent med bevakning av ekologiska frågor. Kjell tillträdde posten som miljöexpert i ekologisk produktion under 2003. Dessutom är en av styrelseledamöterna på LRF, Bengt Persson, med i KRAV:s styrelse.

– Kjell Ivarssons uppdrag är att bevaka både primär- och branschmedlemmarnas intresse inom ekologisk produktion. Det innebär att han håller medlemmarna och sig själv uppdaterade på de


senaste nyheterna från omvärlden och svensk media.Han har även en aktiv roll i regelutvecklingen. Vidare ingår det i tjänsten att bevaka eko-frågan i politiska möten och svara på remisser. Vi arbetar mycket med detaljhandeln idag för att öka konsumtionen av ekologiska livsmedel, säger Caroline Trapp.  


Vad tror du om framtiden för ekologiskt som koncept?

– Vi har som mål en internationellt konkurrenskraftig ekologisk livsmedelsproduktion, som kan motivera sitt merpris på den svenska marknaden. Men jag är inte säker på att ekologiskt som koncept är en slutgiltig lösning på hur vi skapar ett bärkraftigt jordbruk, säger Caroline.

Caroline driver tillsammans med maken en gård med mjölkproduktion och växtodling utanför

Piteå. Tidigare var halva arealen ekologisk, men idag drivs gården konventionellt.

Caroline har följt utvecklingen inom den ekologiska produktionen bland annat genom sitt arbete som växtodlingslärare och genom närheten till SLU:s försöksgård i Öjebyn.

- Klyftan mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk är oändligt mycket mindre idag än för 15 år sedan. Det tycker jag är bra. Det vanliga jordbruket har lärt sig att hantera miljöfrågorna mycket bättre. Den miljöfråga som varken det ena eller andra jordbruket ännu lyckats ta tag i på allvar är användningen av fossila bränslen, avslutar Caroline Trapp.

Fotnot: LRF står delvis bakom finansieringen av Ekoweb

*Miljö- och landsbygdsprogrammet (LBU-programmet) ska bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Programmet finansieras av Sverige och EU, och regleras av Jordbruksverket.

 

2004-03-17