Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

BINAB slåss mot lackskorv, gråmögel och EU-avgifter


Katten Bosse tar emot i dörren på BINAB

BINAB, Bio-Innovation AB tillverkar biologiskt växtskydd och har sina produktionslokaler i den gamla flygflottiljen i Karlsborg. Katten Bosse, som möter i dörren, får inte vistas i laborationslokalerna, och det får inte heller Ekowebs utsände. Däremot får vi veta en hel del om hur man kan bekämpa mögelsvampar med andra svampar, på helt naturlig väg, och dessutom spara körtid, bränsle och vatten. 

Företaget säljer både i Europa och Amerika, och har en omsättning på ca 1 miljon om året. Det motsvarar en försäljning av cirka 2 ton av BINAB:s växtskyddsmedel. Produkterna säljs i Sverige via, Econova AB till Granngården med flera. BINAB: s största produkt, BINAB TW FP, används på 10 procent av Sveriges 3700 hektar jordgubbsland varav 5 till 7 procent är ekologiskt odlade. Priset för en behandling är cirka 590 kronor per hektar.

- Det känns bra för mig att för varje låda vi säljer används en låda mindre med kemiska bekämpningsmedel, säger Thomas Ricard, VD för BINAB.

Idén bakom BINAB TF WP är ett flertal goda egenskaper hos mikrosvampen Trichoderma. Mikrosvampen producerar bland annat enzymer som bryter ner cellväggarna på skadesvampar, samt producerar ämnen som avskräcker skadegörarna. Svampfragment av Trichoderman blandas med en ekologisk bärare och andra ämnen som gör medlet hanterbart, i pellets- och pulverform.

Thomas visar de specialbyggda lådor som används för att bin eller humlor ska hjälpa till att sprida svamppulver till växterna. Användningen av humlor som pollinerare har visat sig vara ett mycket effektivt alternativ till användningen av spruta under blomningen.


Thomas Ricard, VD för BINAB Bio Innovation AB


Medlet t.v. Trichoderma odlad på agarplattor

Fältförsök på jordgubbar mot gråmögel utfördes under en treårsperiod av Agrolab i Danmark. Resultaten från 1996 visar att användandet av produkten, BINAB TF WP, ökade skörden av friska bär med 23 procent jämfört med obehandlade fält. Konventionellt behandlade fält gav i försöken 5 procent högre skörd än obehandlade.

Nackdelen med medlet, menar Thomas, är att det inte slår ut alla skadliga organismer och man måste återbehandla grödan, även om detta gäller även kemiska bekämpningsmedel.

- Produkterna konkurrerar effektivitets- och prismässigt sett med konventionella produkter, säger Thomas. Vårt problem har varit att få tid och kapital att räcka till för att visa att våra produkter är säkra och effektiva i konkurrens med kemiföretagens produkter. Nu möts vi med mycket mindre skepsis än för några år sedan, och det känns roligt att vi som ett av tio företag fick presentera oss på Stora Connect västdagen i Göteborg 2003.

Just nu jobbar Thomas med ansökan om att få produkten EU-registrerad. Den är redan registrerad i Sverige sedan flera år. Avgifterna för ansökan överstiger sammanlagt 4 miljoner kronor. BINAB söker nu investerare i bolaget och arbetar på att ta fram marknadsstrategier.


Genom lådans tillbyggnad tar humlorna med sig en liten dos av svamppulvret varje gång de lämnar boet, och sprider det i odlingarna.

- Det är ett stort problem att avgifter sätts på detta, ”förbjudande” sätt. Inom MISTRA kallar man vägen från försök till registrering för ”Dödens Dal”, säger Thomas.


Thomas Ricard bakom en pollineringsanläggning i fält

BINAB har flera järn i elden. Företaget samarbetar sedan tre somrar tillbaka med Hushållningssällskapet i Skaraborg i försök där man testar olika metoder för bekämpning av potatisgroddbränna och lackskorv. Företaget har även arbetat med bekämpning av gråmögel i växthusodling, gurka och tomat, samt svampbekämpning på golfgreener.

Företaget, som grundades 1972, har enligt Thomas världsmarknadens längsta erfarenhet av tillverkningen av biologiskt växtskydd mot svampsjukdomar, och var först i västvärlden med att registrera en biofungicid. Idag arbetar tre personer i företaget, förutom säsongsanställda.

2004-03-31