Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Miljörörelsen om ekologiskt; intervju med Svante Axelsson


Det är många dom vill prata med Svante Axelsson, generalsekreterare på Svenska Naturskyddsföreningen. Ekoweb fick chansen att ställa några frågor över en kopp kaffe, om utvecklingen inom det ekologiska lantbruket. Till och med under den korta fikapausen kliver intresserade människor fram för att diskutera miljöpolitik….

Svenska Naturskyddsföreningen arbetar med miljö- och bondeorganisationer världen över som kämpar för ett uthålligt jordbruk. Rent konkret arbetar SNF för

ekologiskt bland annat genom Bra Miljövalsmärkningen av butiker, där det i kriterierna ingår att butiken ska inneha ett visst antal KRAV-märkta artiklar inom ett antal varugrupper, exempelvis mejeri, torrvaror och frukt & grönt.

Enligt Svante är det en rolig utmaning att påverka konsumenterna att köpa mer miljövänligt, och han betonar vikten av att hålla uppe miljöproblembilden i media. Det sätt på vilket folk väljer varor i butiken anser han är en viktig opinionsmätare.

I samband med målet KF/Spannmålsodlarna uttalade sig Svante Axelsson i Dagens Nyheter. Han anser att Marknadsdomstolens utslag ger företagen oklara signaler hur de ska agera.

- Kan inte företagen ge sig in i samhällsdebatten är det dags att se över lagstiftningen, säger Svante.

Vad anser du om dagens miljö-märkningssystem?

– Det är viktigt att legitimera märkningssystemen mellan


stater för att underlätta för marknaden. Jag tror på ett internationellt KRAV-märke på samma sätt som vi har en internationell FSC-märkning för skog, säger Svante.

Var ska det ekologiska lantbruket satsa; på djupet eller på bredden?

– Jag skulle gärna se att vi ”vässade” kompetensen i syfte att bevara den biologiska mångfalden. I övrigt får eko-branschen gärna bli större och konsolideras. Får vi upp volymerna blir det lättare att påverka. Jag tror inte det skadar att ta bort vissa detaljregler för att underlätta utvecklingen och få upp volymerna, säger Svante.


Biologisk mångfald är en hjärtefråga för Svante Axelsson

Svante ställer sig kritisk till EU:s ”positiv-lista” där produkter som är godkända för användning inom ekologisk produktion listas. Idag är handläggningstiderna för att föra upp en substans på positivlistan ofta för långa. Han menar att dagens system inte är kreativt, och tror att en ”negativ-lista” med förbjudna substanser istället skulle ge en mera dynamisk utveckling.

Att dagens ekologiska koncept kommer att utvecklas i en positiv riktning, och att eko-arealen kommer att öka, tvekar han inte om. Han skulle gärna se at hela

norden blev till en eko-region. Han påpekar att ersättningarna framöver troligen kommer att ändras från inkomststöd till ersättning för miljötjänster. - I dagsläget betalar staten och konsumenterna ungefär hälften var för mervärdena i eko-produktionen. I framtiden kommer troligen en större del att utbetalas via staten, avslutar Svante Axelsson.

2004-04-07