Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökade spannmålspriser inget hot mot ekokosumtionen

Under hösten har priset på ekologisk spannmål hittills ökat mellan 70-90 procent. Många tillverkare blir nu tvungna att höja sina priser, något som också får genomslag i butikerna, där konsumenterna kan förvänta sig dyrare ekoprodukter. Företrädare för marknaden menar att det snarare är bristen på råvaror än ökande råvarupriser som är ett hot mot fortsatt utveckling för den ekologiska försäljningen:

-Naturligtvis finns det en smärtgräns, men vi är inte där än. All ekospannmål är efterfrågad idag med höga priser som följd. Ekomarknaden tål en prischock, däremot tål den inte en underförsörjning av produkter. Kedjorna i Tyskland och Storbritannien slåss om varorna, säger Anneke Svantesson produktchef på Lantmännen.

-Vi blir tvungna att dubblera våra priser på vissa produkter till följd av att våra inköpskostnader av spannmål nästan fördubblats. Vi räknar ändå med en försäljningsökning på minst 20 procent under 2008, säger Laban Bergström som driver Labans kvarn. Företaget säljer ekologiska spannmålsprodukter som mjöl och bröd över hela mellersta Sverige och omsatte ca 10 miljoner kronor 06/07.

2008-03-25