Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekospannmål: Balans i Sverige -brist i världen

Det råder brist på såväl ekologisk- som konventionell spannmål på världsmarknaden. På flera håll har man drabbats av missväxt med låga skördekvantiteter och dålig kvalitet som följd. Samtidigt har efterfrågan på spannmål ökat. Den ökande tillverkningen av etanol är en orsak liksom den ökande standarden bland befolkningen i till exempel Kina där efterfrågan på kött ökat i takt med att man fått råd att konsumera dyrare livsmedel. Den ökande efterfrågan på konventionell spannmål driver även på priset på den ekologiska spannmålen. I Sverige är den stora försäljningsökningen av ekologiska mejeriprodukter en av drivkrafterna bakom det ökande spannmålspriset, eftersom efterfrågan på spannmål till ekologiskt foder därmed ökat. Den låga ökningen av odlingsareal i ekologisk produktion, inga eller ringa spannmålslager runt om i världen är också en del av bristsituationen. -Spannmålshandeln i år har spräckt vår vildaste fantasi. All ekospannmål är efterfrågad idag med höga priser som följd. Ekomarknaden tål en prischock, däremot tål den inte en underförsörjning av produkter. Kedjorna i Tyskland och Storbritannien slåss om varorna. För vår del är det viktigt att välja rätt tidpunkt för varje affär för att få ut högsta pris, säger Anneke Svantesson produktchef på Lantmännen.

2008-04-29