Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortsatt stark marknad för ekologisk spannmål

Vinterns handel med ekologisk spannmål beskrivs av Lantmännen som turbulent. Priset på ekologisk spannmål har stigit i Europa under hösten. Den ökande efterfrågan på den Europeiska marknaden har gjort att det är stor brist på havre och även foder- och kvarnvete. En hel del vete, korn och ärter har under vintern importerats till de Europeiska länderna från Ukraina (dock inte till Sverige). Sveriges export av ekologisk spannmål har minskat efter en dålig skörd, på framför allt vårsådda grödor, i höstas. Efterfrågan på foderspannmål ökade under vintern eftersom många djurgårdar som normalt varit självförsörjande i år fått köps in foder. Detta har lett till brist på korn ärter och åkerbönor.

2007-05-03