Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Senaste nytt om vårsådden

Vårbruket står inför dörren och många bönder står i begrepp att sätta såmaskinen i jorden vilken dag som helst. Lantmännen har som vanligt skickat ut rekommendationer till sina odlare inför årets vårsådd. Vete är den spannmål som det är störst efterfrågan på och därför rekommenderar Lantmännen en sådd om minst 50 procent höst/vårvete. Dacke är sorten som gäller, Lantmännen kommer inte att köpa in sorten QuarnaGrynhavre är en annan viktig produkt där exporten till USA allt mer ökar och därför önskar Lantmännen att fler odlare NOP-certifierar sig. Anmälan skall göras till KRAV senats 1 maj. Ekologisk havre behövs även till foder, där kontrakteringen fortfarande är låg. Foderärter och åkerbönor är alltid efterfrågade både på hemma- och exportmarknaden. Vidare har Lantmännen behov av 3-500 ton maltkorn till Viking Malt av sorterna Barke eller Prestige. I dagsläget behövs också mer oljeväxter än vad som kontrakterats. Hos Lantmännen tror man annars generellt att det kommer vara en bra marknad för de flesta ekologiska grödor som skördas 2007.

2007-04-05