Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV-slakten ökade med 10 procent 2005

Slakten av KRAV-uppfödda djur ökade med 10 procent under 2005. Totalt slaktades 33 300 KRAV-djur fördelat på 20290 ungnöt, 2220 mellankalvar, 10 800 lamm och 20 680 grisar. Statistiken visar att alla djurslag ökat i slaktantal. Det djurslag som ökat mest är KRAV-uppfödda grisar, som ökade med 20 procent. Swedish Meats står för ca 97 procent av slakten på KRAV-gris och ca 80 procent av den totala KRAV-slakten. Slakten av KRAV-lamm och KRAV-nöt ökade med 7 respektive 5 procent. Slakten av KRAV-kalv ökade knappt märkbart. Antalet KRAV-godkända slakterier har minskat från 28 till 20 stycken Källa: Ekokött

2007-05-02