Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Färre KRAV-slakterier i Sverige

Allt färre slakterier utför KRAV-godkänd slakt. I dagsläget finns totalt 20 KRAV-godkända slakterier i Sverige. Det är en minskning med ca 30 procent, eller 8 stycken slakterier sedan slutet av 90-talet enligt siffror från Ekokött. Swedish Meats är störst på KRAV-slakt och står för ca 80 procent av all slakt av KRAV-uppfödda djur. Totalt slaktades 33 300 KRAV-uppfödda djur under 2005. Att antalet minskar kan bero på en allmänt defensiv hållning till ekologiskt kött från slakteriernas sida bland annat på grund av att det traditionellt sett varit svårt att få ekonomi i KRAV-slakten. Små volymer och kostsam hantering liksom tidigare svag efterfrågan har fått många privata slakterier att avstå från KRAV-slakt. Nu ökar efterfrågan på KRAV-kött igen, återstår att se om fler slakterier återkommer med KRAV-slakt.

2007-04-30