Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Genmodifierad majs ger skador på råttor

Den franska expertgruppen CRIIGEN (Committee for Independent Research and Genetic Engineering) har för första gången kunnat påvisa att genmodifierad gröda kan ge upphov till skador hos råttor. Försöken gäller den sedan i januari 2006 livs- och fodermedelsgodkända genmodifierade majsen MON863 från Monsanto. I foderförsök med råttor uppkom såväl förgiftningssymptom som skador på lever och njurar visar en omvärdering av resultaten av Monsantos egna försök. Omvärderingen av resultaten visar att avvikelserna mellan den grupp råttor som fick GMO-majs och den kontrollgrupp som fick vanlig majs är biologiskt relevant. I Monsantos egen analys, som legat till grund för grödans godkännande, hävdade företaget att inga skillnader kunde påvisas mellan de olika grupperna. Det var via ett tyskt domslut som Greenpeace lyckats få tillgång till det hemliga forskningsmaterialet och låtit den franska oberoende expertgruppen granska resultaten.

2007-04-05