Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Växande antal ekokonsumneter i Tyskland

En studie i Tyskland visar att antalet ekokonsumenter ökar. Studien genomfördes i december 2006 på 1000 slumpvis utvalda tyskar, av det tyska marknadsforskningsinstitutet Dialego. Studien visade att antalet intensivförbrukare, det vill säga personer som så gott som enbart handlar ekologiska varor, hade ökat från 3 till 4 procent. Antalet tyska medborgare som ibland handlar ekologiskt steg från 88 procent under 2005 till 91 procent under 2006. Bland 16 procent av förbrukarna bestod hälften av inköpen av ekologiska varor. Inställningen till ett högre pris för ekologiska varor var positiv. Bland de tillfrågade tyckte 66 procent att ekologiskt motiverade ett högre pris medan 10 procent tyckte att ett högre pris inte var motiverat. Källa: www.biofach.de

2007-03-29